PERSBERICHT AFC

In samenspraak met de spelersgroep heeft het bestuur van AFC na rijp beraad besloten om de wedstrijden om het Algeheel Kampioenschap van Nederland op 31 mei en 7 juni tegen zaterdagkampioen Spakenburg te spelen. AFC zal door overmacht op 7 juni echter beschikken over een zeer incomplete selectie. Nu AFC door de besluiten van de KNVB en Spakenburg geen andere keuze heeft, zal zij haar sportieve plicht in het algehele belang van het amateurvoetbal vervullen.

 

Het bestuur en spelersgroep van AFC zijn zeer teleurgesteld over de gang van zaken. Op basis van het door de KNVB op 29 april gepresenteerde speelschema mochten de spelers er bij hun vakantieplanning vanuit gaan dat de wedstrijden om het Algeheel Kampioenschap uiterlijk op 24 en 31 mei zouden plaatsvinden. Het enige scenario dat in een latere datum voorzag is slechts gepresenteerd in geval van 4 of meer gelijk eindigende ploegen in de zaterdag Topklasse. AFC is bovendien een amateurvereniging pur sang en heeft met haar spelers geen arbeidsrechtelijke verhouding. Spelers van AFC moeten hun tijdrovende hobby combineren met hun ambitieuze maatschappelijke carrière.

 

Door het uitstellen van de beslissingswedstrijd tussen GVVV en Spakenburg met een volle week ontstond een groot probleem dat goed opgelost had kunnen worden. AFC heeft voorgesteld om op 31 mei op neutraal veld een finale te spelen tegen Spakenburg. FC Volendam was graag bereid geweest haar stadion hiervoor ter beschikking te stellen. AFC heeft daarnaast het voorstel gedaan om op 31 mei bij Spakenburg de finale te spelen. Aldus waren de sportieve en commerciële belangen van de thuisploeg minstens even goed  gewaarborgd. Desondanks is dit voorstel door het bestuur van Spakenburg van de hand gewezen en werd vastgehouden aan de uitwedstrijd in Amsterdam op 7 juni. 

 

Hoewel duidelijk sprake is van overmacht en het sportieve verloop het meest gebaat zou zijn met een wedstrijd tussen zo compleet mogelijke ploegen heeft de KNVB 7 juni als tweede speeldag gehandhaafd. Het bestuur van AFC acht dit verre van  billijk, maar houdt de sportieve eer graag aan zichzelf.