Overleden mevrouw Johanna Bonnet - de Berk

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 18 maart 2015 op de leeftijd van bijna 88 jaar van mevrouw

 

Johanna Engelina Bonnet – de Berk

 

Moeder van AFC’s Zilveren Ploeger André Bonnet, weduwe van AFC’s Lid van Verdienste Bep Bonnet

en winnaar van de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs in 1991.

 

Haar afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Namens de AFC betuigen wij onze deelneming aan de naaste familie.

 

Ad Westerhof – voorzitter

Ronald Koster – secretaris