Oud-voorzitter Rein Akkerman sr. overleden

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 14 augustus op de leeftijd van 82 jaar van de heer

Rein Akkerman sr.

oud-voorzitter, Erelid en Ridder van AFC
vader van Zilveren Ploeger Rein Akkerman jr. en grootvader van AFC'er Jasper  Akkerman. 

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie. 

Ad Westerhof – voorzitter
Ronald Koster – secretaris

De Crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 20 augustus 2014 om 15.00 uur in het Uitvaartcentrum Bouwens aan de Noordammerweg 40 te Uithoorn (de Kwakel).