Omruilien AFC parkeerkaarten

Tijdens de zomerperiode is, zoals wellicht reeds opgemerkt, de ingang van ons parkeerterrein verplaatst naar de westzijde van het terrein en is de ingang uitsluitend nog te bereiken via de nieuwe ingang aan de Beethovenstraat.

Daarbij is een nieuwe slagboominstallatie geplaatst welke uitsluitend nog toegankelijk is middels een nieuwe parkeerpas.

Het inwisselen van de oude parkeerpas voor een nieuwe parkeerpas kan plaatsvinden op de administratie bij Daryl Gerritsen op de volgende twee dagen:

– donderdag 18 augustus van 17 tot 19 uur en

– donderdag 25 augustus van 17 tot 19 uur.

 

Namens het bestuur dient hierbij vermeld te worden dat alleen die AFC'ers en functionarissen een nieuwe pas uitgereikt zullen krijgen die daar ook echt recht op hebben.

Henny Kottmann,

verenigingsmanager AFC.