Nieuws

Corona maatregelen bij AFC op Sportpark Goed Genoeg. Lees deze goed!

Door Bestuur op 28 augustus 2020 om 10.50

Geachte leden, trainers, ouders en overige bezoekers van ons sportpark
Na het vroegtijdig stopzetten van het afgelopen seizoen vanwege het intredende Corona-virus (COVID-19), is het nieuwe voetbalseizoen inmiddels van start gegaan.

Over het virus is inmiddels meer bekend, het is echter nog niet verdwenen.

Het was de echterons liggende periode vooral in de weekenden weer druk worden op ons sportpark. Om een tweede piek, met alle nadelige gevolgen van dien, te vermijden, zullen wij ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM en de door de overheid in samenwerking met NOC/NSF en KNVB opgestelde beleidsregels dienen te houden. Daarbij adviseren wij om met zo min mogelijk ouders (max.1 per kind) en geen andere familieieden naar ons sportpark te komen om de aangekondigde tweede golf te kunnen voorkomen.

Het bestuur heeft daartoe een aantal Protocollen opgesteld met maatregelen toegespitst op ons eigen sportpark. We vragen onze leden en overige bezoekers van het sportpark zich hieraan te conformeren.
In het tweede gedeelte specifieke aandacht voor de spelers, begeleiding, supporters en kleedkamergebruik van de wedstrijden op ons sportpark.
Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van u en uw naasten en we zullen daarom de maatregelen met elkaar en voor elkaar moeten naleven.

Wij rekenen daarbij op uw volledige medewerking.

Het Bestuur

AFC Covid-19 Protocollen:
Algemeen geldend voor IEDEREEN:

Je mag het sportpark niet betreden:
Wanneer je de afgelopen 24 uur voor het betreden last hebt gehad van:
Hoesten
Verkoudheidsklachten
Koorts boven 38 0C
Benauwdheid
Reuk- en of smaakverlies
Wanneer je een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten.
Wanneer je het Coronavirus hebt gehad en dit korter dan 7 dagen geleden vastgesteld is door het lab.
Wanneer je de afgelopen 10 dagen in contact bent geweest met een huisgenoot met coronavirus klachten.
Wanneer je in quarantaine bent, omdat je:
Direct contact hebt gehad met iemand, bij wie het coronavirus is vastgesteld
Korter dan 10 dagen geleden uit een land/regio bent teruggekeerd met code oranje of rood.
Wanneer binnen een team bij iemand een coronabesmetting is vastgesteld, zal in beginsel het hele team 10 dagen lang niet trainen en geen (oefen-) wedstrijden spelen.
Het AFC Bestuur zal de situatie per geval beoordelen en maatregelen op maat nemen.

Registratieplicht:
Er geldt een registratieplicht op ons sportpark. Iedereen vanaf 13 jaar is verplicht zich te registreren!
De registratie geldt voor één dag. Bij een volgend bezoek registreert men zich opnieuw!
Er zijn twee registratie zones ingericht: één bij de hoofdingang en één bij de parkeergarage. Registreren doe je BIJ VOORKEUR door met je mobiele telefoon de QR-code bij de  ingang te scannen, die is weergegeven. Na het beantwoorden van een aantal gezondheidscheck vragen, word je gevraagd om je naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer achter te laten.
In geval je geen mobiele telefoon bij je hebt, vul je het papieren formulier in, wat in de registratie zone klaar ligt. Na invullen lever je dit in aan de bar van het clubhuis.
We gaan zorgvuldig om met je privacy en persoonsgegevens. Deze informatie wordt 14 dagen bewaard om in geval van een eventuele corona melding, te delen met de GGD voor bron- en contact onderzoek conform de richtlijnen van de overheid.
Zonder deze registratie is het verboden om het complex te betreden. Registratie geldt voor iedereen (dus ook voor spelers, trainers, coaches, begeleiding en bezoekers); er worden hierop geen uitzonderingen gemaakt!
Toon na registratie het incheckscherm van je mobiele telefoon, aan onze medewerkers als daar om wordt gevraagd.
Houd er rekening mee dat er actieve controles op deze registratie kunnen plaatsvinden.

Wanneer je op het sportpark bent:
nies/hoest in je elleboog
roep/schreeuw niet, applaus mag wel!
houd binnen en buiten anderhalve meter (= 2 armlengtes) afstand, dus ook langs de velden, op de tribune, bij de fietsenstalling etc.
uitzonderingen op deze afstand zijn:
personen uit hetzelfde huishouden/gezin – deze hoeven geen afstand tot elkaar te houden
kinderen tot en met 12 jaar – deze hoeven geen afstand tot anderen te houden
jongeren van 13 tot en met 17 jaar – deze hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel afstand tot volwassenen.
Volg de looproutes, waar deze zijn aangegeven, zodat onnodige contactmomenten tussen in- en uitgaande stromen worden beperkt.
Ga alleen op de beschikbare tribune plaatsen zitten en niet op de afgeplakte plaatsen, zodat je voldoende afstand kunt houden.

Wanneer je het clubhuis binnengaat:
Is het verplicht je handen te desinfecteren
Iedereen neemt plaats op de beschikbare zitplaatsen (ca. 60), die op afstand van elkaar zijn gezet.
Staan is niet toegestaan, behalve:
aan de bar is het toegestaan om staand iets te bestellen
aan de afzetting van de wedstrijdtafel is het toegestaan om staand de uitslagen door te geven of de grensrechtervlaggen op te halen/in te leveren.
Wanneer alle zitplaatsen bezet zijn, wacht je buiten tot er plaats is.
In het clubhuis volg je de looproutes.
Bij drukte is de uitgang van het clubhuis via de achterkant rechts naast het podium.
Probeer de verplaatsingen in het clubhuis zoveel mogelijk te beperken en laat één persoon na een training of wedstrijd drankjes halen of eten bestellen.

Vanwege de laatste stand van zaken Corona-virus (COVID-19) zijn uit-spelende teams niet welkom in ons clubhuis en  mag alleen de temamanager of trainer zich boven melden aan de wedstrijdtafel.

Horeca buiten:

Er is buiten voor het (oude) clubhuis één horeca punt, om drukte in het clubhuis te beperken. Houd ook hier 1,5 meter afstand wanneer je in de rij staat. Dit punt is geopend bij verwachte drukte op bijvoorbeeld woensdagmiddag, zaterdag en/of zondag.

De kleedkamers:
De kleedkamers zijn tot nader order gesloten voor àlle teams, met uitzondering van:
AFC 1 zondag, AFC 1 zaterdag, AFC O21 en AFC 1 dames èn hun tegenstanders.
tegenstanders (> 60 minuten rijden) van onze landelijk spelende jeugdteams.
Zij worden verspreid over meerdere kleedkamers, zodat ze kunnen omkleden en douchen in kleine groepjes van max. 3-4 spelers op 1,5 meter afstand.
De kleedkamers (en ook het clubhuis) zijn níet beschikbaar voor teambesprekingen. Deze kunnen buiten op het veld tijdens de training of voorafgaand van de wedstrijd gehouden worden.

De toiletten:
De toiletten op ons sportpark zijn toegankelijk. Houd ook hier 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar. Sta buiten het toilet op afstand in de rij. Was na het toiletgebruik je handen met water en zeep.
Naast de toiletten in het clubhuis, staan er ook “plaskruisen voor heren” buiten.

EXTRA protocollen voor specifieke doelgroepen:
Spelers
Volg alle bovenstaande algemene regels.
Neem je eigen bidon (met naam erop) mee en deel deze niet met anderen.
Kleed je thuis om en douche ook thuis, tenzij je in AFC 1 zondag, AFC 1 zaterdag, AFC O21 en AFC 1 dames speelt of bij hun tegenstanders. Voor deze teams zijn wel kleedkamers beschikbaar.
Check vóór een uitwedstrijd wat de regels/richtlijnen bij de ontvangende club zijn.
Dringend advies: Draag een mondkapje als je 13 jaar of ouder bent en samen met anderen mee rijdt in auto of bus naar een training of wedstrijd.

Supporters/bezoekers
Bij jeugdwedstrijden op AFC Sportpark Goed Genoeg:
Wel toegang voor AFC ouders maar ook bij voorkeur 1 ouder per kind.
Wel toegang voor bezoekende ouders maar bij voorkeur beperken tot 1 ouder per kind
Houd de aantallen echter zo klein mogelijk
Houd je aan bovenstaande algemene regels (registratie, afstand, etc.)

Voor AFC 1 zondag en AFC 1 zaterdag,:
Alleen toegang voor AFC leden, functionarissen en leden van de Business Club.

Er geldt een maximum van 250 personen.

Specifiek voor AFC 1 zijn er in de Tweede Divisie aparte afspraken gemaakt:
Geen toegang voor supporters bezoekende team.
Geen toegang voor neutrale toeschouwers.

Wel toegang voor functionarissen van de bezoekende club in bezit van een bestuurspas, met een maximum van 25 personen:
• van wie er 3 welkom zijn in het clubhuis.
• Na afloop van de wedstrijd dienen de overige 22 functionarissen het sportpark weer te verlaten.
• Met een bestuurspas kunnen deze functionarissen géén andere wedstrijden op AFC bezoeken.
Wel toegang voor AFC leden, functionarissen en leden van de Business Club.

Trainers/ Teamleiders
Wijs waar nodig de spelers op de richtlijnen en protocollen op ons sportpark.
Vervoer per auto/bus naar training of wedstrijd – dringend advies: draag een mondkapje. Wij adviseren iedereen nadrukkelijk om een (niet-medisch) mondkapje te dragen als je in een auto/bus rijdt met mensen die niet tot jouw huishouden horen, zoals wanneer je naar een uitwedstrijd teamgenootjes meeneemt. In een auto kan 1,5 meter afstand houden niet altijd. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Wij volgen hierbij het advies van het RIVM.
Check vóór een uitwedstrijd wat de regels/richtlijnen bij de ontvangende club zijn.
Dringend advies: beperk het aantal supporters bij een uitwedstrijd!

Scheidsrechters & Grensrechters
Iedereen wordt geacht om zijn eigen scheidsrechters fluit te verzorgen
Er worden geen fluitjes uitgeleend door de wedstrijdtafel en de bar. Ben je jouw fluitje vergeten of heb je er geen, koop er dan een aan de bar.
Aan de wedstrijdtafel worden de vlaggen uitgeleend. Deze worden gedesinfecteerd bij teruggave.
Douchen en omkleden doen de scheidsrechters en grensrechters thuis, tenzij ze categorie A wedstrijden begeleiden.

Wedstrijdtafel
Verhoogde ruimte wordt afgezet, er zijn perspex spatschermen geplaatst en deze wordt ingericht op 1,5m. Deze ruimte is alleen voor de wedstrijdsecretaris en scheidsrechters toegankelijk.
Er wordt geen koffie of thee aangeboden aan anderen door de wedstrijdsecretaris.
Er worden geen scheidrechtersfluitjes meer uitgereikt.
Grensrechter vlaggen worden wel uitgereikt en bij retour gedesinfecteerd
Uitslagen worden van achter de afzetting doorgegeven aan de wedstrijdtafel.

Horeca personeel
Hiervoor zijn al maatregelen genomen, zoals m.b.t. inrichting/ schermen/ hygiëne/ etc.
Bij rondlopen tussen de tafels dragen van mondkapje optioneel.

Administratie
Portocabin wordt ingericht op veilig werken (1,5 meter; ventilatie; handgel)
Administratief personeel werkt waar mogelijk thuis, volgens vooraf gemaakte afspraken
Geen bezoek binnen
Gebruik telefoon, “Microsoft-teams of zoom” vergadering, etc.

Vrienden Biljart Club (VBC)
I.v.m. handhaven van de 1,5 m regel is het middelste biljart tijdelijk niet in gebruik.
Houd tijdens het biljarten afstand, geef elkaar instructies op 1,5 m.
Vermijd drukte rond de biljarttafels. Houd de stoel naast je altijd vrij. De tafels aan het raam worden tijdens de biljartavond parallel opgesteld.
Houd de handen en de biljartkeus schoon, gebruik desinfecterende middelen.

Medische commissie
Volgen eigen aanvullende hygiëne maatregelen in fysioruimte.

Onderhoudspersoneel
Wanneer er kleedkamers in gebruik zijn, of bij contact met anderen voor uitgifte wedstrijdballen e.d. is dragen mondkapje verplicht.

TENSLOTTE:

Spreek elkaar aan op deze regels, het is ieders verantwoordelijkheid om samen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zo jezelf en anderen hiertegen te beschermen.

Bestuur, commissieleden, trainers, leiders en andere vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie en moeten dit beleid actief uitdragen.

Klachten? Laat je testen!
Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk? Dan kan je je laten testen op het coronavirus. Maak alleen een afspraak voor een test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus.
Zonder klachten heeft de coronatest geen zin. Bel voor een afspraak met 0800- 1202. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351 (= publieksinformatienummer coronavirus).
• Afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus kunnen deze maatregelen nog worden aangepast. Wij volgen hierin de richtlijnen van het kabinet, RIVM, NOC-NSF, de KNVB, de Veiligheidsregio en Gemeente Amsterdam.

GEZONDHEIDSVERKLARING

Laatste nieuws

Zondag 1

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site