Nieuwjaarstoespraak van voorzitter AFC

Allen hartelijk welkom.
In het bijzonder aan alle aanwezige Ereleden, leden van Verdienste, dragers van de Henne Boskamp Nobelprijs, AFC Ridders, leden van de Zilveren Ploeg , AFC vriendelijken, leden van Keep Smiling en de supportersclub de Reds  en overige sponsoren. En uiteraard aan u allen!
Namens het bestuur wens ik u een heel voorspoedig en gezond 2020! Twenty twenty . Wen er maar vast aan. Voor de cricketers onder ons klinkt het alvast heel bekend.
Onze receptie is wat anders dan andere jaren. Omdat de belangstelling ondanks allerlei aanpassingen d laatste jaren toch wat achterbleef bij onze ambitie, hebben wij besloten dit jaar de receptie op de traditionele 1 januari te houden. 
Tenslotte is AFC nog altijd een voetbalclub waar voetbal centraal staat getuige de eerste plaats op de ranglijst van het toonaangevende blad De Voetbaltrainer. Al zeven jaar staat onze club op de eerste plaats van alle ruim 3000 amateurverenigingen in Nederland. Zeven jaar nummer Eén !!!
Volgens mij gaat het wel goed met onze club.
Er valt natuurlijk nog veel te wensen en bij te schaven. Ambitie genoeg !

Bij zo’n Nieuwjaar speech hoort ook een korte terugblik. Hoe was het jaar 2019 ?
Spectaculair zou ik haast willen zeggen. Met een schitterend kampioenschap van ons eerste team in de hoogste amateurklasse, de Tweede Divisie.  Kampioen van Nederland.
Wat een weelde. Maar ook vele andere van onze 131 teams presteerden buitengewoon goed . De jeugd blijft een sieraad voor de club met de herfst2daagse, Het Kerstdiner, het Borchland toernooi, mini WK, enz., enz.

Beste AFC-ers
AFC is een instituut en veel meer dan een voetbalclub. Dat mag je zeggen en daar overdrijf ik niets aan .
AFC is een warm bad maar ook een bron van plezier voor velen. Daar ben ik trots op!
Dagelijks vindt een grote groep leden de weg naar Goed Genoeg.
Dat moet zo blijven en daar zijn wij mee bezig. Iedere dag met vele vrijwilligers en betaalde krachten wordt hard gewerkt om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
Vanaf deze plaats een zeer gemeend dankjewel aan al die mensen.

Mijn bijzondere dank en waardering gaat uit naar mijn collega bestuursleden die met vaak dagelijkse enorme inspanningen elk onderdeel van AFC besturen. Het is absoluut geen sinecure om het iedereen naar de zin te maken. Dat lijkt niet alleen op een baan, in vele gevallen is dat ook zo! Chapeau voor allen die zich zo inzetten voor de club dus voor ons allemaal !!

Beste AFC-ers .
Onze club ondergaat ook een metamorfose. Met de bouw van ons nieuwe clubhuis en de aanleg van ons vernieuwde sportpark verandert er heel veel. Niet iedereen is daar meteen blij mee. Het zal ook wel een beetje wennen zijn. Van 5 kunstgras- en twee grasvelden naar 5 verlichte ‘state of art’ kunstgrasvelden.
Waarom geen grasvelden? Simpelweg omdat wij daarmee ons spelprogramma niet kunnen uitvoeren. Het zou betekenen dat wij spelers/leden van zo’n twintig teams in één keer zouden moeten afvoeren. En dat kan natuurlijk niet.
Onze jeugd met circa 1150 leden is opgevoed op kunstgras en dat geldt eigenlijk voor het grootste deel van onze senior leden.
Mocht in de toekomst echter de behoefte bestaan aan een grasveld op ons sportpark in plaats van kunstgras en het is ook mogelijk qua ledenaantallen, dan kunnen we dat ook later realiseren.

De bouw verloopt voorspoedig en in de zomer zal ons clubhuis gereed zijn waarna de inrichting kan plaatsvinden. Ergens eind september trekken we er dan in.
Voor de inrichting hebben we een obligatieplan gelanceerd. AFC wordt eigenaar van het clubhuis dat door de gemeente wordt gebouwd voor 5.5 miljoen euro en bij oplevering verkocht aan ons voor 2.2 miljoen . Dat is het resultaat van een jarenlange onderhandeling .
Voor de fraaie inrichting hebben wij nog geld nodig. Jaarlijks worden de obligaties terugbetaald . Met of zonder rente al naar gelang uw keuze. De overwaarde is tevens de garantie op terugbetaling.
De komende periode gaan wij extra aandacht geven aan deze obligaties. U hoort hier dus nog meer over binnenkort.

Beste AFCers .
En dan is het dus nu 2020. Precies 125 jaar na de oprichting van onze mooie club.
Op 18 januari is het zover. Wij trappen dan af met ons traditionele Jaardiner en een feestelijke afsluiting van onze jaardag. Daarna vinden in het kader van ons 125 jarig bestaan vele activiteiten plaats met na de zomer een feest voor alle leden.
Onze club is alive and kicking ! Dat houden we graag zo.
Te beginnen met deze receptie .

Namens het gehele bestuur wens ik u allen een fantastisch begin en vervolg van ons jubileum jaar!
Met u allen zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet!

Ad Westerhof (voorzitter AFC)