Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Ad Westerhof

Nieuwjaarstoespraak op 4 januari 2015 van voorzitter Ad Westerhof

Beste AFC-ers,

Een hartelijk welkom namens het bestuur aan alle aanwezige ereleden, leden van Verdienste, Ridders, Zilveren Ploegers, commissieleden, AFC-ers jong en oud en iedereen die op welke wijze betrokken is bij onze mooie club.

 

Nog even en onze club is 120 jaar oud. Eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen 120 jaar jong. Jong omdat de club bruist van de activiteiten en ieder moment weer nieuwe initiatieven worden ontwikkeld.

 

AFC is ook een grote club. Met zo’n 2000 leden en 120 teams in competitie heeft het de kenmerken van een groot dorp of een kleine stad.

Er worden kinderen en kleinkinderen geboren, er wordt getrouwd en soms wordt er gerouwd. Ook dan staat de club dicht bij elkaar.

Vorig jaar, op 20 augustus, namen we afscheid van Rein Akkerman sr. en oud-voorzitter. Graag houd ik met u enige momenten stilte om aan hem en andere overleden AFC-ers te denken.

 

In een tijd waarin de individualisering steeds populairder dreigt te worden en in een tijdperk waar  “ik“ belangrijker schijnt te zijn dan “wij”  is AFC voor velen, en eerlijk gezegd ook voor mij, nog immer een baken van zekerheid, vriendschap en vertrouwen.

Ja u hoort het goed, het wordt zo’n speech. Misschien een tikkie zweverig voor sommigen, maar dat mag in deze tijd best wel een keer. Ik beloof u allen dat het wat mij betreft voorlopig eenmalig zal zijn. Maar desondanks….

Veel verenigingen strijden uit alle macht om overeind te blijven. De financiële middelen staan steeds meer onder druk en ook de vrijwilligers, zonder wie een club niet kan bestaan, nemen structureel in aantal af. De plannen van staatssecretaris Kleinsma om mensen in de bijstand iets terug te laten doen voor hun uitkering ten spijt.

Voor zover u het niet heeft gevolgd; de staatssecretaris wil dat mensen met een bijstandsuitkering desnoods een vereniging gaan helpen en dat op vrijwillige basis. Door het zo voor te stellen worden alle vrijwilligers in een totaal verkeerd daglicht gezet. Een aantal grote steden heeft al gemeld hier niet aan mee te werken . Ook zonder die weigering van die steden was het plan al vrij hopeloos en wat mij betreft ook vooral om de volstrekt negatieve ondertoon. Misschien heeft het met leeftijd te maken en misschien beschouw je de wereld anders naarmate je ouder wordt.

Het valt op dat een club vooral succesvol is als er veel vrijwilligers met veel plezier en met elkaar de vereniging runnen.

Natuurlijk hebben wij bij AFC een stevige organisatie staan die ook in de toekomst sterk moet blijven. Om vrijwilligers een gezonde en solide basis te geven zul je ook professionals  in je team moeten hebben. Ja daarin is AFC in de loop van de jaren veranderd. Geen bestuurslid die bijna fulltime beschikbaar was of een Jaap Draisma of Sal van Gelder meer die het als vrijwilliger oploste. Neen, de maatschappij is wat dat betreft nogal veranderd. En dus heeft AFC die verandering ook ondergaan.

Lang hebben wij enigszins jaloers gekeken naar de hockey wereld waar het allemaal anders en misschien wel beter zou gaan. Ook daar is nu dezelfde tendens te zien en de oplossingen zijn niet anders dan waar wij al jaren mee bezig zijn. Voeg daarbij de implosie van het betalingsysteem in de hockeysport en het lijkt ineens op alles waar wij al even mee te maken hebben.

Voor de toekomst, ik zei het al, moet de organisatie als een huis staan, betrouwbaar blijven en moet de continuïteit daarvan gewaarborgd zijn. AFC zal de komende maanden hieraan werken. Dat wil zeggen, onze administratie wordt versterkt, evenals de follow-up van onze externe sponsorcontacten. Dit alles om ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers – en daar hebben we keihard aanwas van nodig- goed, succesvol en met plezier kunnen functioneren.
 

Naar het lidmaatschap van een vereniging kun je wat mij betreft op twee manieren kijken. Je kunt zeggen dat het een product is wat AFC verkoopt en je afvragen of je value for money krijgt of je kunt je afvragen wat jij voor die club kunt doen. Met andere woorden het lidmaatschap geeft je het recht om jouw talenten te delen en in te zetten voor anderen. Een heel andere kijk op  de wereld lijkt mij. Op zijn Amerikaans heet dat : don’t ask yourself what you can get from your club, but ask yourself what you can contribute to make things better for your club. Vraag jezelf niet af hoeveel beter jij wordt van je lidmaatschap, maar vraag jezelf af wat jij kunt doen om de club beter te maken. Koppel daaraan niet ik maar wij en dan heb je de vrij simpele basis van een jarenlang succes.

AFC heeft haar vrijwilligers keihard nodig. Hier in de zaal staan er zeer velen. Sommigen zichtbaar omdat ze een functie hebben en herkenbaar zijn en sommigen minder zichtbaar. In de laatste Schakel schreef ik hier ook over. Een aantal Ereleden en leden van Verdienste of leden die geen enkele onderscheiding hebben, die met hand- en spandiensten de club helpen runnen. Waanzinnig belangrijk!! Dus als u van de week nog even deze nieuwjaarsreceptie de revue laat passeren, doet u ons een lol, denk dan juist daar eens even over na. Ik durf te stellen dat vrijwilligers een leuker leven hebben dan mensen die dat niet doen.

 

Bij een Nieuwjaarsspeech hoort ook terugkijken naar het afgelopen jaar. 2014 is voor AFC met veel opmerkelijke gebeurtenissen een bijzonder jaar.

Natuurlijk en vooral het kampioenschap van Nederland dat werd behaald in de zondag Topklasse, de hoogste amateurklasse van Nederland. Trots als een pauw hield aanvoerder Sjoerd Jens de kampioenschaal omhoog. Bestuursleden, commissieleden, spelers en supporters vielen elkaar om de nek.
Een groot kampioensfeest na afloop, geheel mogelijk gemaakt door  Fred Gehring van Tommy Hilfiger, was de kers op de taart. Een prachtige avond waar nog lang over gesproken werd.

Spelen om het algeheel amateurkampioenschap van Nederland tegen Spakenburg was door het eindeloze wachten en uitstellen van de wedstrijden helaas meer een verplichting dan een feest. Jammer maar ook hier had de KNVB ons inziens iets pro-actiever kunnen optreden.

Water under the bridge, zoals mijn goede vriend Kees Gehring altijd zegt. Een  oerAFC-er in hart en nieren en al sinds 1982 bestuurlijk actief voor de club . Als je al vanaf 1982 actief bent als vrijwilliger zijn er generaties AFC-ers die hem alleen maar kennen van het besturen en helemaal niet van het voetballen. Da’s op zijn minst bijzonder! Dat geldt overigens ook voor erelid Edwin Geluk. Dezelfde historie en ook al zeer vele jaren zeer actief in de club.

 

We hadden het over het bijzondere jaar 2014 met alle successen op voetbalgebied. Het tweede dat ook al kampioen werd en dan de A1. Promotie naar de eerste klasse en nagenoeg meteen doorgepromoveerd naar de eerste divisie “hoog”. Net niet en dat is jammer. De regels van de KNVB zijn hier op zijn minst nogal ondoorgrondelijk. Ondanks die regels is onze D1 er wel in geslaagd om onlangs, tussentijds, te promoveren naar de allerhoogste klasse. Chapeau!

En dan heb ik het nog niet eens over de uitverkiezing van onze jeugd als beste Jeugdopleiding van Nederland bij de amateurs. Liever spreek ik niet van jeugdopleiding maar van jeugdvoetbal. Tenslotte leiden we helemaal niet op voor BVO’s (betaald voetbal organisaties) maar hooguit, zoals ik eens jaren geleden al zei : wij leiden hier op voor de veteranen!

 

U hoort hier en daar een kritisch geluid over de KNVB. We zijn dan ook soms behoorlijk kritisch.
Bijvoorbeeld waar het de invoering van de landelijke klasse betreft, in de wandelgangen de tweede divisie genaamd.
Wat ons betreft volkomen overbodig en wanneer je de z.g. beloftenteams van betaalde clubs lekker tegen elkaar laat ballen al helemaal niet nodig.
Het gaat niet goed met het betaalde voetbal in de Jupiler league en de beloftenelftallen en dan verander je het amateurvoetbal gewoon even, zonder dat je aandacht schenkt aan de bezwaren van de betrokken clubs.
Een derde van alle Topklasse clubs en meer dan de helft van de zondag Topklassers is tegen dit besluit. En alle Topklassers, zaterdag en zondag willen geen beloftenteams in hun competitie. Bij de hoofdklassers is dat al niet anders.

Het wordt zo langzamerhand tijd dat de democratie binnen de KNVB wordt aangepast aan de feitelijke omstandigheden . Er zijn in Nederland zo’n 1.2 miljoen voetballers aangesloten bij de KNVB en daarvan zo’n 1500 betaald voetballers. Iets meer dan een tiende procent. En die hebben dus 50 % van het beslissingsrecht……Bent u er nog??

Wat mij betreft is er veel te veel aandacht voor het betaalde voetbal en derhalve veel te weinig voor het amateurvoetbal.

En tenslotte is de opzet van de tweede divisie om talenten zo snel mogelijk te laten doorstromen naar het betaalde voetbal zodat die betaalde clubs de talenten snel kunnen doorverkopen aan Madrid, Chelsea, Barcelona, Bayern of Milaan. Als iemand mij kan uitleggen wat het amateurvoetbal hier aan heeft ga ik graag luisteren. Dit alles heet piramidisering. een Eredivisie,een Jupiler league, een landelijke klasse en twee Topklassen. Volgens mij een piramide met een schoorsteen erop.
Dit alles wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

2014 was ook het jaar van de voorzitterswissel. Machiel van der Woude trad na 11 jaar af als voorzitter van het bestuur en na een bestuursperiode van maar liefst 24 jaar. Het is wel even wennen zo zonder Machiel. Gelukkig kunt u allen rekenen op ons allemaal. De sfeer in het bestuur is prima en met elkaar proberen we het schip recht opkoers te houden. Dat gaat niet altijd vanzelf en soms moeten we echt even de zeilen bijzetten, zoals onlangs bleek toen wij afscheid namen van onze succesvolle trainer Willem Leushuis. Hij is als enige trainer in staat geweest om ons naar het kampioenschap in de hoogste amateurdivisie te loodsen. Een prestatie van formaat.

Natuurlijk zijn het de spelers die het doen en de mensen om het elftal die het mogelijk maken, zowel organisatorisch als financieel. Bij het kampioenschap kwam dat allemaal samen.
Chapeau voor allen die daartoe hun bijdrage hebben geleverd!!

 

Over een paar dagen vertrekt ons eerste op winterstage. Vol goede moed met het doel de tweede seizoenshelft goed te presteren .Wij hebben er alle vertrouwen in. Het elftal staat feitelijk vanaf morgen onder leiding van Stanley Menzo een bekend gezicht binnen AFC.
Wij zijn Stanley erkentelijk dat hij ons wil helpen om de resultaten weer op orde te krijgen en wensen hem daarbij veel succes en bovenal veel plezier!

 

Er valt nog zoveel te vertellen over het afgelopen jaar en nog meer over onze ambitie om 2015 tot alweer een bijzonder jaar voor AFC te maken.
Het Borchland toernooi, als gezegd de winterstage niet alleen van het eerste maar er zijn meer elftallen die serieus of puur voor de lol een bijzondere  voorbereiding op de tweede seizoenshelft georganiseerd hebben en de viering van ons 120 jarig bestaan!

En over de Zuidas hebben we onlangs nog gesproken en dat gaat nog steeds de goede kant op.

 

Maar ik voel dat het tijd wordt voor een glas en  een behoorlijke toast op 2015. Niet echter nadat wij met elkaar ons clublied hebben gezongen. Dus alle ereleden worden zo meteen graag uitgenodigd om hier samen met mijn medebestuursleden en de aanwezige aanvoerders vooraan mee te zingen.

 

Tenslotte wens ik u – namens het voltallige bestuur- een gezond,sportief maar vooral een AFC waardig 2015 !!

Proost..