Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Ad Westerhof

Beste AFC-ers!

Een heel hartelijk welkom aan de ereleden Johan de Bie, Machiel van der Woude en Marcel Koster Ook een warm welkom aan alle hier aanwezige Leden van Verdienste, Henne Boskamp Nobelprijswinnaars, alle AFC Ridders, Zilveren Ploegers, alle commissie leden, allen die professioneel verbonden zijn aan AFC, alle vrijwilligers en last but not least een ieder die op andere wijze bij AFC betrokken is. Valt u nu in geen enkele categorie, laat mij dat dan naar afloop even weten dan kan ik u volgend jaar noemen.
Een paar keer per jaar staan wij nadrukkelijk stil bij onze club en blikken terug en ook vooruit.
Op de 18e januari doen wij dat, maar ook op de jaarvergadering en uiteraard op onze nieuwjaarsreceptie.
Fijn dat u er allemaal bent!

Een club met tradities, zoals AFC, verankert die tradities op dit soort momenten. Dat is belangrijk.
Onze tradities zijn het fundament van de club. Wij allen staan op de schouders van onze voorgangers, die met ijver, doorzettingsvermogen en vooral visie er gezamenlijk voor hebben gezorgd dat wij na 121 jaar springlevend zijn en er geen enkele discussie is over ons bestaansrecht.
AFC leeft en is voor velen een thuis dat bewoond wordt door vrienden die als familie voelen. Daarom doet het ook pijn als er vrienden uit de club wegvallen.
In onze AFC gemeenschap met meer dan 2000 leden gebeurt dat elk jaar. Soms zie je het aankomen. soms ook helemaal niet. Dan schrik je en soms ben je zelfs totaal verslagen.

In 2016 heeft AFC afscheid genomen van Andre Bonnet, 62 jaar en lid van de Zilveren Ploeg.
Op 22 april overleed Jan Pelsma op de leeftijd van 75 jaar. Jan was lid van AFC sinds 1970 en ook Zilveren ploeger.
Tijdens onze jaarvergadering in juni j.l ontvingen wij het droevige bericht dat Rik de Boer was overleden. Rik werd 72 jaar, was Lid van Verdienste, AFC Ridder en Winnaar van de Henne Boskamp Nobelprijs.
Hans Woudstra overleed op 16 oktober j.l. Hans was AFC Ridder en lid van AFC sinds 1945.
In november kregen wij het bericht dat Wen van Muijsenberg was overleden op 87 jarige leeftijd. Ondersteunend lid sinds 1950 heeft Wen zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de club door tweewekelijks de raambiljetten van de wedstrijden van het eerste te plakken.
Op 29 november j.l overleed ons Erelid Pim Adriaansz op de leeftijd van 92 jaar. Hij was AFC Ridder en onder meer vaste scribent van “de Schakel “. In Velsen hebben wij op waardige wijze afscheid van Pim genomen.
Volkomen onverwacht overleed AFC Ridder Ronny Susan op 25 november op 67e jarige leeftijd. Ronny was AFC-er sinds 1959 en was bijna iedere dag op de club. Bij zijn uitvaart waren zo’n 600 mensen die hem de laatste eer hebben bewezen.
Een paar dagen later overleed ook zijn vrouw Ellen Susan –Disselkoen, op 67e jarige leeftijd aan de gevolgen van hartfalen. Ellen was de dochter van AFC-er Dick Disselkoen, speler van ons eerste elftal vlak na de tweede wereldoorlog en de oudere zus van de in 2000 veel te vroeg overleden AFC-er Tonnie Disselkoen. Nog steeds is het niet te bevatten.
Ik verzoek u een moment van stilte voor al deze AFC-ers die onze club hebben gediend en mee ingekleurd.

Ik zei het u al eerder. Het bestuur is blij dat u in groten getale bent gekomen.
Ieder jaar is het een puzzel wanneer organiseren we de nieuwjaarsreceptie? Te vroeg is iedereen nog op vakantie en te laat is de selectie op winterstage of is de datum te dicht op de verjaardag van de club. Als dit je problemen zijn gaat het heel goed met de club.

AFC staat er goed voor.
Sportief, met een reeks aan mooie plaatsen voor een heleboel teams.
Het eerste gedeeld tweede, het tweede als runner-up ook al bijna bovenaan, de zaterdag 1 winterkampioen en zowel bij de jeugd als bij de seniorenteams een opvallende hoeveelheid hoge plaatsen op de ranglijst.
Tel daarbij de eerste plaats voor onze jeugd op de ranking van alle voetbalclubs in het amateurvoetbal en je kunt je voorstellen dat AFC hiervan best even geniet.
Om dit allemaal vol te houden is er wel veel werk aan de winkel.
De vele vrijwilligers, ondersteund door een aantal betaalde krachten, bouwen iedere dag vol overtuiging aan het succes van AFC.
Dat gaat inderdaad niet vanzelf. Een inspanning die bij een hobby hoort. Gelukkig zijn het vele handen die de bergen werk kunnen verzetten.
Honderden AFC -vrijwilligers voor of achter de schermen. Of het nu de scheidsrechters zijn, de leiders, de wedstrijdtafel met de hartelijke ontvangst, een visitekaartje voor de club, de begeleiders, alle commissieleden, de webmaster, die ons iedere dag van AFC nieuws voorziet, de ouders die elke week rijden, meehelpen, kortom alle betrokken ouders en grootouders.  De stukjesschrijvers, de verslaggevers en iedereen die wekelijks plezier beleeft aan AFC.
Dat zijn er dus meer dan een paar honderd!! Het gaat goed met de club en dat komt in hoge mate door die betrokkenheid.
Het bestuur van AFC onderkent dat en daarom wordt ook jaarlijks een dag voor de vrijwilligers georganiseerd met aandacht en waardering voor al die vrijwilligers.
Daarbij hoort een prijs voor de vrijwilliger van het jaar bij de senioren en bij de jeugd.
Altijd een leuke, goed bezochte bijeenkomst met fotomomentje, eten en drinken en bijpraten.

Een club als AFC kan onmogelijk bestaan zonder de financiële bijdragen die de groep van AFC Vriendelijke Bedrijven bij elkaar brengt. Maar ook de bordsponsoren, adverteerders, donateurs van het Lieverdjes jeugdfonds, de leden van de supportersgroep The  Reds  en uiteraard de begunstigers van de Stichting Keep Smiling. Aan hen allen is AFC veel dank verschuldigd.
Om onze ambities ook in de toekomst waar te kunnen maken met een gezonde financiële huishouding zijn deze bijdragen noodzakelijk.

Ik had het zojuist over die eerste plaats voor de AFC jeugdopleiding.
Dat gaat dus goed zou je zeggen. En je zou ook zeggen daar zal de KNVB ook wel belangstelling voor hebben. Als er een aantal clubs het al jaren, de afgelopen jaren stonden wij namelijk ook bovenaan, dus als die clubs het al zo lang goed doen dan lijkt het logisch dat je daar als KNVB je voordeel meedoet, nietwaar?
Dat je dat bestudeert en dat zodoende andere clubs via de bond er voordeel bij hebben. Maar nee hoor, dan verzin je een programma dat heet “Winnaars van morgen”. Daarin wordt gepleit voor jeugdwedstrijden 2 tegen 2 en 3 tegen 3 enzovoorts.
Voetbal is een teamsport en kinderen worden zeker niet beter of vaardiger als ze niet meer in teamverband kunnen spelen.
Ja, als trainingsvorm zeer geschikt maar niet als wedstrijdvorm iedere week. Die mensen die dit verzinnen moeten eens in een kleedkamer gaan kijken. Wat daar gebeurt, hoe het groepsproces bij kinderen werkt. Samen winnen, samen verliezen, samen een fristi en samen genieten!!
Voetbal is een spel, geen bedrijf. 99 % van de kinderen gaat nooit betaald voetbal spelen.

En op deze manier moet het Nederlandse voetbal weer aan de top komen? Heel goed KNVB dat je aandacht en geld uitgeeft aan de jeugd, maar laat de succesvolle verenigingen doorgaan op die goeie weg en luister naar die verenigingen in plaats van het ene rare en onuitvoerbare plan na het ander te lanceren. Over de uitvoering van de plannen is ook niet goed nagedacht. Als je perse twee tegen twee wilt spelen moet je gaan tennissen en dan heet het dubbelen!
Als ik goed ben geïnformeerd, en geloof mij dat ben ik, dan is er maandag a.s. een bijeenkomst met de KNVB in ons clubgebouw waarbij wij ook andere clubs hebben uitgenodigd om hierover te praten.
Goed initiatief van onder andere AFC! Dat had dus eigenlijk moeten gebeuren voordat de plannen werden gelanceerd. Ik kom hier straks nog even op terug.

Er viel overigens veel te genieten in 2016. Wat dacht u van de kunstgras korrel affaire? Er is dus niets aan de hand of toch? In die korrels zitten zware metalen en pak’s maar die kunnen geen kwaad omdat die opgesloten zitten. Er is wat ons betreft inderdaad geen acuut gevaar maar het blijft vreemd dat je sport voor de lol en ook omdat je gezondheid beter wordt……. op een veld waar die korrels op liggen.
Eerst is er helemaal niets aan de hand, dan komt Zembla met onthullingen. Weer niets aan de hand volgens de autoriteiten. Goed wassen na afloop is dan het devies. De bandenindustrie doet een flits onderzoek en jawel wij van WCc-eend vinden het veilig en dan, na lang wachten, weer een uitslag die zegt dat er eigenlijk geen direct gevaar is. In dezelfde zin van het RIVM-rapport wordt wel meteen vastgesteld dat er eigenlijk ook geen norm voor bestaat. Ik denk zomaar dat er nog een vervolg komt.
AFC heeft een eigen onderzoek laten uitvoeren met eigen resultaten. Met de wethouder is inmiddels afgesproken dat wij op ons nieuwe sportpark kunstgrasvelden krijgen zonder deze bekritiseerde korrels.

Ons nieuwe sportpark en ons nieuwe clubhuis naderen, op tekening weliswaar, haar voltooiing. Op ons huidige sportpark is de voorbereiding goed te zien. Het zevende veld, achterop bij EY, is out of order en daar wordt de parkeergarage nu aangelegd. Eind van dit jaar is die gereed. Ondertussen wordt er om onze velden van alles gebouwd en veranderd. Parkeren is lastig. Met de gemeente is dagelijks overleg over deze en andere ongemakkelijke situaties voor AFC. We moeten nog even doorbijten en zullen er in samenwerking met de Zuidas en Gemeente echt alles aan doen om “gewoon” door te kunnen voetballen. Met doeken op de hekken proberen we de bouwput uit het zicht te houden. Op onze site zullen wij u binnenkort een impressie geven van hoe een en ander er uit gaat zien. Dat ziet er spectaculair uit, kan ik u alvast zeggen.

Dan is er ook nog de discussie met de KNVB over verplichte arbeidscontracten voor spelers die spelen in de Tweede en Derde divisie. AFC staat gedeeld tweede in de Tweede Divisie en moet volgens de KNVB inmiddels 8 contracten kunnen laten zien en volgend seizoen 13.
AFC is een amateurclub en afgezien van een geringe vergoeding aan de selectiespelers heeft AFC of de Stichting Keep Smiling geen spelers in dienst. De Stichting Keep Smiling werd destijds opgezet als een comité ter ondersteuning van de spelers van het eerste elftal door Erelid Kees Gehring en is thans verantwoordelijk voor de funding en facilitering van onze selectiespelers.
AFC was en is ook eigenlijk helemaal niet van plan om voetballers in dienst te nemen met arbeidscontracten, cao’s en dat soort zaken. En met ons zijn dat zo’n 20 clubs uit 2e en 3e Divisie. Dat is zo’n 40 %!!  Dezer dagen vindt die discussie plaats met de KNVB, die de clubs zonder contracten alvast heeft getrakteerd op drie punten in mindering bij de huidige stand, tenzij de clubs voor 13 januari a.s. een en ander regelen.
Begin komende week vindt overleg plaats. AFC is daarbij. AFC is niet tegen contracten maar wel tegen de verplichting. Daarbij is er nog heel veel onduidelijk. Er moet bijvoorbeeld nog een CAO afgesloten worden om de flexwet en zijn werking te omzeilen. Ook over mededinging valt nog van alles te zeggen, enzovoorts.
Alle clubs moeten aan zo’n 45 punten voldoen om mee te mogen doen in de Tweede Divisie. Eigenlijk is het punt van de arbeidscontracten het enige punt waaraan AFC niet voldoet. De verlichting op het hoofdveld, ook een punt uit de lijst, komt er natuurlijk pas wanneer ons nieuwe sportpark gereed is.
Waarom niet het systeem zo aanpassen dat voor elk van de verplichtingen voor de clubs punten worden toegekend. En dat er totaal een minimale score moet worden gehaald. Dan zou je bijvoorbeeld voor een hele goede jeugdopleiding extra punten kunnen halen die bijvoorbeeld het tekort aan punten voor die contracten compenseren.
De logica is dan als volgt.
Een club kan het geld maar 1 keer besteden. Ofwel aan het (fors) betalen van relatief gearriveerde spelers uit het betaald voetbal ofwel aan het opleiden van de jeugd. Dat laatste lijkt ons veel zinniger dan het eerste omdat juist dan de continuïteit wordt gewaarborgd. Met deze aanpassingen is het hele amateurvoetbal geholpen.
Hier sluit het aan op de ambitie van de KNVB, ”Winnaars van Morgen”, waar vol wordt ingezet op de jeugd.

De tegenstanders voeren aan dat het zonder contracten een rotzooitje wordt en wijzen naar WKE, Young Boys, Turkiyemspor, et cetera.
AFC pleit zeker niet voor het loslaten van controles. Geenszins! Contracten helpen vermoedelijk wel een beetje maar ook die zijn zeker niet afdoende en geven dus een schijnzekerheid.
Nog voor die invoering kun je nu al horen hoe het allemaal toch omzeild kan worden. Dus gedegen controle en bij gebleken overtredingen uitsluiten van de competitie. Daar heeft de KNVB een actieve rol, ja een pro-actieve rol.
Overigens viel mij bij bestudering van de lijst van beste jeugdopleidingen op, nadrukkelijk zonder een waardeoordeel uit te spreken, dat in de top 10 slechts 1 zaterdagclub is opgenomen en gaandeweg blijft het verschil tussen zaterdag en zondagclubs opvallend in het voordeel van de zondagclubs. Maar dit terzijde

In de discussie wordt steeds gesproken over de verplichtingen van de clubs ……… maar hebben de clubs ook rechten. Daar moet ook over gesproken kunnen worden.
Zo zou AFC, net als een groot aantal clubs uit de Tweede en Derde Divisie, graag zien dat het tweede zondag elftal mee kan doen in de reguliere competitie bijv. de tweede of eerste klasse. Ook zouden spelers van de zaterdag 1, als daar een beroep op wordt gedaan, mee moeten kunnen spelen in competitieverband met de zondag 1.
Waarom eigenlijk niet als AFC, door de regels van de KNVB, meer dan de helft van haar wedstrijden op zaterdag speelt? Bovendien is dat laatste ook al mogelijk voor alle jeugdspelers in alle leeftijdsklassen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Om de AFC organisatie soepel te laten lopen is ondersteuning door een aantal enthousiaste professionals een must. Zonder hen gaat het niet en daarom wil ik Henny, Rinus en Daryl namens het bestuur bedanken voor hun inzet en veel succes wensen dit jaar. Dat geldt uiteraard ook voor onze pachter Frans, Joop en de hele horeca crew. Last but not least onze dank en waardering voor Hassan die met overgave de “wereld” van de kleedkamers runt. Chapeau!!

Halverwege het seizoen en genoeg op ons bord. AFC doet mee, laat van zich horen en zet zich in voor de goede zaak. Daarbij rekent het bestuur op uw hulp en op uw betrokkenheid. Inderdaad halverwege het seizoen maar ook het begin van een schoon jaar dat voor ons ligt met een heleboel uitdagingen. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat wij aan het eind van het jaar tegen elkaar kunnen zeggen: wij zijn opgeschoten!  Dat wij met elkaar het verschil hebben gemaakt voor elkaar, maar zeker voor AFC, onze club, waar wij allemaal thuis zijn!!

Mede namens mijn collega-bestuursleden, wens ik u allen een gezond en sportief jaar! Met u allen zien wij 2017 en de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Proost!

Het is een goede traditie dat op de nieuwjaarsreceptie ons clublied wordt gezongen. Daartoe nodig ik alle ereleden, bestuursleden en aanvoerders uit om hier op het podium plaats te nemen.