Nieuwjaarsreceptie


Zondagavond vond de Nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis plaats.
Velen hadden de kou getrotseerd en wensten elkaar een goed en gezond 2018.
Onder het genot van een drankje en hapjes werd de Nieuwjaars speech door voorzitter Ad Westerhof uitgesproken.
De volledige speech is hieronder geplaatst.
Het bleef nog lang gezellig in ons warme clubhuis.

Speech van Ad Westerhof
Goedenavond AFC-ers !
Wat fijn dat u er allemaal bent.
Een welgemeend hartelijk welkom aan de ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel, Kees Gehring, Edwin Geluk, Marcel Koster en Hans Elias.
Ook een warm welkom voor onze leden van Verdienste, de AFC Vriendelijke bedrijven, bordsponsoren, adverteerders en begunstigers van Keep Smiling, The Reds leden en de aanwezige Mr. Henne Boskamp Nobelprijs winnaars, AFC Ridders, leden van de Zilveren Ploeg, winnaars van de Goed Genoeg Award en onze adviseurs voor het leven.
Voorts een hartelijk welkom aan alle commissieleden en vrijwilligers en natuurlijk ook hartelijk welkom aan onze betaalde krachten als trainers, coördinatoren, AFC administratie, onze Verenigingsmanager Henny Kottmann en zijn medewerkers alsmede onze witte en zwarte horeca brigade o.l.v. Joop Kenter.
En last but not least aan alle AFC-ers en anderszins betrokkenen. Mocht u niet binnen een van deze categorieën vallen dan kunt u mij dat straks melden. In ieder geval bent ook  u zeer van harte welkom .

Voordat we de actualiteit voorrang geven en ik er met een gestrekt been in ga en reageer op de soap die Achilles’29 heet wil ik – mede namens mijn medebestuursleden – u allen een voorspoedig, plezierig en vooral gezond 2018 wensen.
Dat laatste, gezondheid, wens ik u vooral het komende jaar!
Jaar in jaar uit gaat dat voor de meesten van ons vanzelf en staan wij er nauwelijks bij stil, totdat het ineens niet helemaal vanzelf gaat. Een gezond mens wenst wel 1000 dingen zo hoor je wel eens zeggen maar als je niet gezond bent wil je eigenlijk nog maar één ding.
Count your blessings!

Ook in het afgelopen jaar 2017 hebben wij een aantal AFC vrienden en vriendinnen verloren.
Soms zag je dat al een tijdje aankomen maar soms ook was het verlies plotseling.
Wij staan – als gebruikelijk op de nieuwjaarsreceptie – stil bij het overlijden van Tom Swart , Jan Meijer, Henk de Groot, Piet Ouderland, Loes Slaap-Kuiper echtgenote van AFC Ridder Ben Slaap,

Het is goed van tijd tot tijd aan hen te denken en ook over hen te praten. Herinneringen op te halen en elkaar anekdotes te vertellen. Je bent pas echt dood als er nooit meer over je gesproken word. Ik vraag u om enkele momenten van stilte om aan hen te denken en ook aan alle AFC- ers die ons eerder zijn ontvallen.

De overgang naar de actualiteit is altijd hard. Maar wel een onderdeel van onze club.
Beste AFC-ers ! Onze vereniging is volop in beweging en dat kun je elke dag meemaken. De herinrichting van ons sportpark met een nieuw clubhuis en de vele veranderingen. Ik zal daar zo direct iets meer over vertellen. De grote en kleine successen en teleurstellingen van de vele teams (bijna 130) in competitie zijn wekelijks het gespreksonderwerp en hetgeen ons bindt. Schijnbaar kleine gebeurtenissen groeien soms uit tot ware heldendaden. En praten over voetballen is natuurlijk altijd een bron van plezier. Want zeg nu zelf, wat zijn wij als AFC-ers trots op onze club als wij ook nu weer uitgeroepen worden tot de best presterende amateurclub in Nederland, meer dan 3000 clubs en dan bovenaan staan en dat voor het 5e jaar in successie! Trots ook op onze eerste plek die wij al jaren innemen met onze jeugd. Heel trots!! Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Neen, iedere dag wordt daar door een grote groep vrijwilligers ondersteund door gepassioneerde betaalde krachten in onze organisatie keihard aan gewerkt. Automatismen misschien ook, maar vooral knap en slim inspelend op de wijzigende omstandigheden. Wij schreeuwen het niet voortdurend van de daken maar heel even heel erg trots zijn op je cluppie dat mag best hoor!

De maatschappij om ons heen verandert razendsnel en AFC moet mee om als sportief bolwerk overeind te blijven. De toekomst, de continuïteit te blijven waarborgen. Als je alleen al denkt aan de veranderingen in het onderwijs ,de sterk gewijzigde gezinssamenstelling en de specifieke kansen en bedreigingen van het leven in een grote stad.  De bevolkingssamenstelling in een stad als Amsterdam is in de laatste tientallen jaren voortdurend anders geworden. Dat is heel veel sneller gegaan dan in de honderd jaar daaraan voorafgaand.
Bestond het traditionele beeld uit een gezin met twee of drie kinderen, twee ouders en vier grootouders. Vandaag de dag zijn samengestelde gezinnen meer regel dan uitzondering, vier of meer ouders en acht grootouders komen vaker voor dan u denkt.
U vindt dat ik overdrijf? Misschien wel, maar vergeet niet dat al deze veranderingen grote invloed hebben op de organisatie van onze jeugdafdeling. Met meer dan duizend (!) kinderen is dat dagelijks een hele opgave.  Ook normen en waarden, altijd hoog in het vaandel bij onze club, staan onder druk in de maatschappij. Andere culturen mengen zich met de eeuwenoude Nederlandse cultuur waarmee de oudere AFC-ers zijn opgegroeid. Maar ook die zogenaamde Nederlandse oude cultuur was al een door de geschiedenis een samengesmolten geheel.
De nieuwere culturen in onze samenleving versmelten nu weer met de ons zo vertrouwde en bekende cultuur. Onze samenleving heeft dat vele malen eerder meegemaakt. Of het nu de hugenoten, de joden of bijvoorbeeld de Hongaren (na 1956) waren die in ons land werden opgenomen . Al die culturen zijn nu onderdeel van onze vertrouwde maatschappij. De invloeden van al die nieuwere culturen raken AFC ook. Iedere dag en soms heel confronterend. Ik durf hardop te zeggen dat wij er bij AFC goed in geslaagd zijn om de integratie van allerlei culturen tot een succes te maken. Dat kun je iedere dag zien bij onze club! Trots? Ja waanzinnig trots! Zonder subsidie en bemoeienis van buiten. Groot applaus voor allen die hier actief aan meegewerkt hebben.

Beste AFC vrienden!
Ook met de voetbalbond onderhouden wij op velerlei gebied dagelijks contact.
Ik benadruk dat de meeste van die contacten goed en soepel verlopen. De competitie met al zijn regels en afspraken, de agenda's en de veranderingen, het verloopt allemaal heel soepel en zo hoort het ook. AFC draagt ook hier haar professionele steentje bij in de organisatie. Maar echt bijzonder is dat natuurlijk niet. Net als bussen die op tijd rijden en de KLM die ons vervoert van A naar B. Daar hoef je jezelf niet voor op de borst te slaan lijkt mij . Het zou wat raar overkomen als onze nationale luchtvaartmaatschappij ons met reclameslogans lokt dat ze heel goed kunnen landen. Met andere woorden: dat wat normaal is hoeft ook heen extra aandacht te krijgen. In een laatste voorzitters column, van de brug af gezien, op onze website ben ik al uitgebreid ingegaan op allerlei experimenten die de KNVB is begonnen en waar niet of onvoldoende over de consequenties is nagedacht met alle nadelige gevolgen voor de clubs van dien. De tijd die dit opslokt van honderden, ja duizenden vrijwilligers van heel veel clubs is zo contra productief  en zou met veel plezier aan andere zaken besteed kunnen worden. Gelukkig voor alle bestuurders van tweede en derde divisie clubs gebeurt er van alles en reageert de bond als altijd weinig krachtdadig. Never a dull moment! Achilles gaat failliet en de KNVB hoor je denken: da's nou vervelend . Niet reageren eerst maar even afwachten…… Net als een klein vlekje dat je weg wilt vegen maar dat lukt niet en de vlek wordt maar groter. Oei, oei !! Ja wordt er dan gezegd, het is ook juridisch heel ingewikkeld. Ja dan vraag je er ook om hè . De verbazing slaat om in verbijstering. We spreken regels af met elkaar en financiële afspraken worden er gemaakt. Als je daar niet aan voldoet krijg je straf. Zo kregen een dertiental clubs punten in mindering precies een jaar geleden. Na een enorme clash werd er een punt bij die clubs afgetrokken. Het aantal verplichte contracten werd vastgesteld en aan de regels zou tussentijds niets meer veranderen totdat er nieuwe afspraken zouden zijn. Wij zijn nog geen jaar verder en er gaat een club failliet. Nou niet een club maar de BV van de club. Nota bene de amateur club die het semi professionele voetbal omarmde en innig met de KNVB samenwerkte aan de voetbal piramide. Alle insiders, dus ook de bestuurders van de KNVB weten al heel lang dat dit faillissement onafwendbaar was. Waarom is er dan geen goeie reactie voorbereid? Wat mij betreft wordt Achilles per direct uit de competitie genomen onder andere omdat niet wordt voldaan aan de financiële kaders die zijn vastgelegd. Gelijke monniken gelijke kappen. Als dit geen consequenties heeft voor de competitie dan kan elke club uit de competitie alle reserves van een aantal eredivisieclubs inhuren voor astronomisch hoge bedragen, vervolgens alle wedstrijden winnen, uiteraard niets betalen, failliet gaan en vrolijk verder voetballen volgend jaar. Door nu niet in te grijpen moeten alle wedstrijden tegen Achilles worden gespeeld en als achteraf Achilles uit de competitie wordt genomen blijven de blessures en gele en rode kaarten opgelopen in die wedstrijden gewoon van kracht. Die ervaring hebben wij helaas al eerder meerdere malen opgedaan. Dus KNVB neem je verantwoording en neem Achilles nog voor het as weekeinde (eventueel preventief) uit de competitie en voorkom zo dat de vlek alleen nog maar groter wordt . Het belooft sowieso een spannend voorjaar met de KNVB en de tweede en derde divisie omdat de nieuwe competitie opzet met al dan niet twintig nieuw instromende jong bvo's van de tekentafel komt. We wachten af en dit alles wordt zeker vervolgd! Weest u er allen van overtuigd dat AFC haar positieve bijdrage aan de discussie zeker zal leveren.

Om ons heen ziet u van alles veranderen. Dat hoort bij de verwezenlijking van ons nieuwe sportpark en de bouw van ons nieuwe clubhuis. Volgend jaar om deze tijd naderen wijde voltooiing, waarna de inrichting plaats vindt zodat wij in het voorjaar verhuizen kunnen. In het huidige clubhuis kunt u een maquette zien van de nieuwbouw. De parkeergarage is al gereed en wordt deze week in gebruik genomen. Op onze website kunt u een en ander volgen. Het sportpark verandert voortdurend. Velden verschuiven en ook de ingang is onlangs weer verplaatst van west naar zuid. AFC blijft tijdens de verhuizing van de velden de beschikking houden over 6 velden zodat wij ons programma kunnen blijven spelen. Uiteindelijk zullen wij de beschikking hebben over 5 kunstgrasvelden. Een spannende tijd maar ook een mooie tijd ligt voor ons met de invulling van veel van onze wensen! Het kan niet snel genoeg gaan!

Beste AFC-ers !
AFC staat bol van de tradities. Vandaag het goed bezochte zaalvoetbal toernooi in de Emergo hal voor  alle senioren. Het was er gezellig kon ik met eigen ogen constateren. Dat was het op een weliswaar heel andere manier ook tijdens het jaarlijkse trainingskamp waar teambuilding en de trainingen voorop stonden. De wedstrijd tegen Be Quick, een Derde Divisionist uit Groningen werd met een duidelijke 4-1 winst afgesloten. De jaarlijkse speeches voor nieuwe spelers haalden dit jaar een heel hoog niveau met Milan Hoek als uiteindelijke winnaar van de Silver Spoon.
Een anekdote wil ik u niet onthouden. Hjalmar Oomens, één van de jongste selectiespelers opende zijn verhaal met de constatering dat hij de beste voetbal opleiding had gehad die er bestond, nl bij AFC. Daardoor kon hij alle spelers iedere training zoveel leren. Hij besloot zijn speech met te vertellen dat hij nu al meer speechtijd had dan speeltijd in het eerste!

De verwachtingen voor de tweede seizoenshelft zijn hooggespannen. Ook het tweede team en de zaterdag 1 zijn in voorbereiding. Veel plezier en succes mannen.  In december was de Kienavond weer een daverend succes en ook het kerstdiner voor C junioren met 196 (!)deelnemers was een schitterend feest. En op 1 januari j.l. de sixes met oliebollen en appelflappen. Een decennialange traditie om maar weer een paar stevige tradities te noemen!

Tot slot nog een bericht van onze horeca waar Joop sinds de zomer de scepter zwaait. Frans Ris onze pachter is teruggetreden maar gelukkig nog wel in beeld. Zoals de meesten van jullie weten is Frans ziek maar gelukkig gaat het wel iets beter met hem. Ik heb hem kort geleden gesproken en hij doet iedereen de hartelijke groeten. Hij hoopt er op het jaardiner weer bij te zijn.

Samenvattend kun je constateren dat het dus goed gaat met de club en dat is een hele prettige conclusie! Met u allen zie ik – mede namens alle bestuursleden- onze toekomst vol vertrouwen tegemoet.