Legendarisch jongensboek De A.F.C.-ers

De A.F.C.-ers

Het ooit legendarische jongensboek De A.F.C.-ers (van J.B. Schuil) kwam voor het eerst uit in 1915 en viert nu dus het 100-jarige bestaan. Het beleefde vele herdrukken. In het AFC-archief bevindt zich een exemplaar van het boek en in het honderdjarenboek van AFC is op bladzijden 31 en 32 er historisch eerder aandacht aan besteed.
De afdeling cultuur van RTV-NH (Fred Segaar) maakte van het eeuwfeestboek een documentaire, die op woensdag 27 mei om 18,45 uur op TV wordt uitgezonden. Medewerking verleende Pim Adriaansz.