Lang parkeren namiddag bij kindercampus verboden

Zoals bekend is het "parkeerterrein" tussen de velden van AFC en de Kindercampus Zuidas (vlakbij de entree van Sportpark Goed Genoeg) van maandag t/m vrijdag bedoeld als kiss & ride voorziening. Zowel de kinderen van Kindercampus Zuidas als die van AFC kunnen hier door hun ouders met de auto worden afgezet en opgehaald. Parkeren is toegestaan voor een periode van maximaal 20 minuten.

Door de Kindercampus Zuidas is AFC er op geattendeerd dat er door AFC ouders vaak langer wordt geparkeerd dan de bedoeling is. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het halen en brengen van de kinderen van Kindercampus Zuidas beperkt; met name aan het einde van de middag.

De Kindercampus Zuidas heeft de Gemeente verzocht met AFC contact op te nemen met als doel om de ouders van AFC attent te maken op het feit dat er maximaal 20 minuten geparkeerd kan worden en dat Kindercampus Zuidas hier ook graag gebruik van maakt.

Daarnaast heeft de Kindercampus Zuidas de Gemeente gevraagd hierop actiever te handhaven.

Het bestuur van AFC verzoekt dan ook ouders met het bovenstaande rekening te houden.

Bestuur AFC