Laatste nieuws over onze kunstgrasvelden

Vorige week woensdagavond was de uitzending van het tv-programma Zembla, waarin specialisten zich grote zorgen maakten over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden.
Met name de infill, bestaande uit rubber korrels, zou gevaarlijk zijn voor alle gebruikers.
De KNVB en het RIVM ontkenden dat de sporters op die velden grote risico’s liepen en lieten het voetbalprogramma gewoon doorgaan.
Een aantal gemeenten en een aantal clubs besloten geen gebruik meer te maken van die velden en het spelen daarop te verbieden.

Maandagmiddag j.l. heeft de KNVB, de RIVM en een aantal marktpartijen gespecialiseerd in kunstgrasvelden overleg gevoerd dat heeft geleid tot de afspraak dat binnen 14 dagen een openbaar plan van aanpak gereed is.
In dat plan van aanpak wordt in ieder geval bekend op welke stoffen en op welke gezondheidsrisico’s getest gaat worden.
Ook de methode van eventuele verwijdering en vervanging van infill, voor zover noodzakelijk, zal worden besproken in dat plan.

AFC volgt dagelijks alle ontwikkelingen op dit gebied en heeft deze week diverse keren overlegd gevoerd met de KNVB en gespecialiseerde partijen in de markt van kunstgrasvelden.

Zoals eerder aangekondigd wil AFC een eigen onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren of, indien nodig, zelfstandig te kunnen beslissen over de noodzaak van vervanging.

Vanmorgen, vrijdag 14 oktober, zijn er op alle kunstgrasvelden monsters genomen door een internationaal gerenommeerd gespecialiseerd bedrijf op dit gebied. (zie foto’s)
Dit was belangrijk zodat er later geen discussie kan ontstaan over de monstername of over de deskundigheid van het bedrijf.

De monsters zullen door een laboratorium in Duitsland worden onderzocht. Daarvoor is informatie noodzakelijk van de RIVM welke stoffen en welke gezondheidsrisico’s worden onderzocht. Die informatie is dus eind volgende week beschikbaar.

Zodoende kunnen wij, geheel onafhankelijk, het onderzoek op gelijke wijze uitvoeren als de RIVM.
Analyses en conclusies zullen, wat ons betreft, binnen afzienbare tijd bekend zijn, waarna mogelijke vervolgacties kunnen gaan plaatsvinden.
Met een tweetal bedrijven zijn contacten gelegd voor de verwijdering en vervanging van de infill.

Over de mogelijke kosten is nog niets definitiefs bekend, echter het gaat hier wel over zeer substantiële bedragen.
Wordt vervolgd.

Situatie oude kunstgrasveld
Het oude en reeds vervangen kunstgrasveld dat ligt rechts bij de huidige entree voor het clubhuis is zo’n twee jaar geleden vervangen.
Dit kunstgrasveld werd destijds aangelegd met zwarte rubber korrels. Het bestuur heeft zich destijds beijverd om die korrels, waarvan wij dachten dat daar weleens een risico aan zou kunnen zitten omdat die infill stonk, vervangen door granulaat (witte kleur) dat niet stonk en waarmee (achteraf gezien) geen risico werd gelopen.
De extra kosten (meer dan 50.000 euro) waren destijds voor het overgrote deel voor rekening van AFC …….

De generatie kunstgrasvelden die nadien zijn aangelegd, vielen qua gezondheidsrisico onder toezicht van de RIVM die de velden i.o.m. de KNVB, Gemeente en fabrikanten hebben goedgekeurd.
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat alle velden, gras- en kunstgrasvelden, eigendom zijn van de Gemeente Amsterdam, die ook het onderhoud verzorgt.