Jubileumboek Amsterdamsche Cricket Club - 100 jaar

Het jubileumboek A.C.C. 1921 – 2021 is inmiddels uitgekomen en verspreiding vindt plaats onder de leden van de club.

In het boek van 127 pagina’s met harde kaft wordt het wel en wee van de club beschreven.
Zowel de sportieve hoogtepunten van de hoofdmacht als vele wederwaardigheden uit lagere elftallen van de uit AFC voortkomende club, krijgen met veel kleurenfoto’s de aandacht die zij verdienen.

Zoals gebruikelijk in de cricketsport worden veel individuele prestaties vastgelegd in een uitgebreid statistisch overzicht.

Het boek is ook te koop en kost EUR 25 (een mooi Sinterklaas cadeau).
Het boek kan besteld worden door aanmelding op info@acc-cricket.nl plus overmaking van EUR 25 plus verzendkosten van 4,90 op rekeningnummer: NL18 ABNA 0546 3550 64 t.n.v. Amsterdamsche Cricket Club.