Organisatie jeugd

Jeugdcommissie, coördinatoren, jeugdtrainers en teamleiders

Wie doet wat ?

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jeugdafdeling. In feite valt alles dus onder deze commissie, maar zij voert natuurlijk niet alles zelf uit. 
De leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De  voorzitter houdt toezicht op het totaal en heeft tevens zitting in het bestuur van A.F.C.

De overige leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied.

De jeugdcoördinator vervult bij A.F.C. een belangrijke rol. Hij is de eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft hij een adviserende rol bij veranderingen en aanpassingen in het beleid. Hij is het verlengstuk van de jeugdcommissie met daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Gezien de omvang van de jeugdafdelingen heeft A.F.C. een aantal coördinatoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Trainers
Iedere speler die bij A.F.C. speelt, wil ook graag iets leren. De trainers bij A.F.C. vormen bij dit leerproces een belangrijke schakel. Voor ieder niveau tracht A.F.C. trainers aan te stellen die hier een bijdrage kunnen leveren. A.F.C. heeft een groot aantal gediplomeerde trainers.

Teamleiders
De meeste leiders van een team zijn ouder van een speler van A.F.C. Waar de trainer zich gedurende de week toelegt op het beter maken van de spelers, komt de leider in het weekend aan de beurt. Bij de niet-selectieteams kan de trainer meestal niet aanwezig zijn bij de wedstrijden. Dit omdat hij meer dan één team traint. De leider houdt om die reden wel contact met de trainer en vice versa.

De leider maakt bij de wedstrijden de opstelling en coacht het team. Hij is ook verantwoordelijk voor een goede communicatie naar de spelers en de ouders. Hij regelt de verzameltijd, vult wedstrijdformulieren.

Bij selectieteams heeft de leider naar de ouders en de spelers toe een beperktere rol. De trainer is hier verantwoordelijk voor het gehele voetbalgedeelte en de leider ondersteunt hem bij alle overige zaken.

Leidersboekje 2018 - 2019 informatie
Spelers en begeleiding hebben binnen AFC met veel spelregels te maken.
Een deel van die regels zijn ons door de KNVB opgelegd, andere regels zijn weer specifiek voor AFC.
Voor de leiders hebben wij het leidersboekje weer ge-update voor het huidige seizoen.
Ook voor spelers en ouders is het informatief om het eens te bekijken of in ieder geval als naslagwerk bij de hand te hebben.
Vandaar dat wij het hebben geplaatst op de website.
Voor het leiders informatieboekje 
klik hier

Algemeen
Onderstaand treft u de namen, telefoonnummers en e-mailadressen aan van functionarissen in de jeugdafdeling.
De meeste van hen zijn overdag gewoon werkzaam en wij verzoeken u dan ook het telefonische kontakt in eerste instantie zoveel mogelijk te beperken. Een e-mail is vaak veel efficiënter. Weet u niet wie u voor een vraag moet benaderen?

Jeugdcommissie Naam Telefoon
Voorzitter Hans Veldkamp 06-5311 6895
Secretaris Michiel Middendorf 06-5136 2635
Technische zaken  Alphons Peters 06-5313 3914
Bovenbouw O14 t/m O19 Rob Genot 06-5262 4042
Onderbouw t/m O13 Hans Veldkamp 06-5311 6895
Onderbouw t/m O13 Alphons Peters 06-5313 3914
Meisjes voetbal bovenbouw Nick Mills 06-2601 0541
Meisjes voetbal onderbouw Kirsten Slisser 06-8324 5751
     
     
Coordinatoren 2018-2019 Naam Telefoon
Hoofd Coördinator Bas Boomsma 06-38732695
Coördinator bovenbouw zon. Paul Ravelli 06-24476970
Coördinator onderbouw overige teams Wesley de Ruiter 06-23791534
Coördinator onderbouw selectieteams Xander Kristel 06-53477800
Coördinator onderbouw selectieteams Dillon Bijlsma 06-52637577
Coördinator meisjes onderbouw Robina Buffing 06-23214275
Coördinator meisjes bovenbouw Nikia Bergwijn 06-34834130
Coördinator keepers John de Lange 06-16304189
   
Toernooicommissie 2017-2018    
     
Evenementencommissie 2017-2018  
  Claudia Veldkamp 06-38305219
  Robine van Schravendijk 06-26062978
  Marja Rietveld 06-55744860

 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site