Organisatie jeugd

Jeugdcommissie, coördinatoren, jeugdtrainers en teamleiders

Wie doet wat ?

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jeugdafdeling. In feite valt alles dus onder deze commissie, maar zij voert natuurlijk niet alles zelf uit. 
De leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De  voorzitter houdt toezicht op het totaal en heeft tevens zitting in het bestuur van A.F.C.

De overige leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied.

De jeugdcoördinator vervult bij A.F.C. een belangrijke rol. Hij is de eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft hij een adviserende rol bij veranderingen en aanpassingen in het beleid. Hij is het verlengstuk van de jeugdcommissie met daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Gezien de omvang van de jeugdafdelingen heeft A.F.C. een aantal coördinatoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Trainers
Iedere speler die bij A.F.C. speelt, wil ook graag iets leren. De trainers bij A.F.C. vormen bij dit leerproces een belangrijke schakel. Voor ieder niveau tracht A.F.C. trainers aan te stellen die hier een bijdrage kunnen leveren. A.F.C. heeft een groot aantal gediplomeerde trainers.

Teamleiders
De meeste leiders van een team zijn ouder van een speler van A.F.C. Waar de trainer zich gedurende de week toelegt op het beter maken van de spelers, komt de leider in het weekend aan de beurt. Bij de niet-selectieteams kan de trainer meestal niet aanwezig zijn bij de wedstrijden. Dit omdat hij meer dan één team traint. De leider houdt om die reden wel contact met de trainer en vice versa.

De leider maakt bij de wedstrijden de opstelling en coacht het team. Hij is ook verantwoordelijk voor een goede communicatie naar de spelers en de ouders. Hij regelt de verzameltijd, vult wedstrijdformulieren.

Bij selectieteams heeft de leider naar de ouders en de spelers toe een beperktere rol. De trainer is hier verantwoordelijk voor het gehele voetbalgedeelte en de leider ondersteunt hem bij alle overige zaken.

Leidersboekje informatie
Spelers en begeleiding hebben binnen AFC met veel spelregels te maken.
Een deel van die regels zijn ons door de KNVB opgelegd, andere regels zijn weer specifiek voor AFC.
Voor de leiders hebben wij het leidersboekje weer ge-update voor het huidige seizoen.
Ook voor spelers en ouders is het informatief om het eens te bekijken of in ieder geval als naslagwerk bij de hand te hebben.
Vandaar dat wij het hebben geplaatst op de website.
Voor het leiders informatieboekje klik hier

Algemeen
Onderstaand treft u de namen, telefoonnummers en e-mailadressen aan van functionarissen in de jeugdafdeling.
De meeste van hen zijn overdag gewoon werkzaam en wij verzoeken u dan ook het telefonische kontakt in eerste instantie zoveel mogelijk te beperken. Een e-mail is vaak veel efficiënter. Weet u niet wie u voor een vraag moet benaderen?

Jeugdcommissie Naam Telefoon
     
Voorzitter Wiebe Westerhof 06-5473 6036
Secretaris en middenbouw Rob Genot 06-5262 4042
Onderbouw Jair Junge 06-4201 2007
Technische zaken en selectievoetbal Alphons Peters 06-5313 3914
Bovenbouw en materiaal Sander Bieleveldt 06-1492 4345
Meisjes/vrouwenvoetbal, evenementen Kirsten Slisser 06-8324 5751
     
     
Coördinatoren 2023-2024 Naam Telefoon
Hoofd jeugdopleidingen  Donovan van Dam 06-1883 3964
Coördinator bovenbouw selecties Erik Jahn  
Coördinator bovenbouw niet-selecties Dennis Bijlsma 06-5569 8386
Coördinator middenbouw selecties Xander Kristel  020-4044 043
Coördinator middenbouw niet-selecties Peter Rijsewijk  06-5056 2028 
Coördinator onderbouw selecties Wilan Westerhof  06-1230 6400
Coördinatoren onderbouw niet-selecties Joost van Dolen 06-1061 8713
Coördinator meisjes en vrouwenvoetbal    
Coördinator interne competitie Xander Kristel 06-5347 7800
Coördinator AFC trainers Academy (ATA) Xander Kristel 06- 5347 7800
  Wilan Westerhof  06-12306400 
Coördinator keepers John de Lange 06-1630 4189
     
Evenementencommissie 2022-2023  
  Natascha Pinto-Parsser 06-4619 9911
  Joanie Bosman 06-31684184
  Karin Barendse 06-2822 8385
  Kelly Groenteman 06-2254 7557

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site