Organisatie jeugd

Jeugdcommissie, coördinatoren, jeugdtrainers en teamleiders

Wie doet wat ?

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jeugdafdeling. In feite valt alles dus onder deze commissie, maar zij voert natuurlijk niet alles zelf uit. 
De leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De  voorzitter houdt toezicht op het totaal en heeft tevens zitting in het bestuur van A.F.C.

De overige leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied.

De jeugdcoördinator vervult bij A.F.C. een belangrijke rol. Hij is de eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft hij een adviserende rol bij veranderingen en aanpassingen in het beleid. Hij is het verlengstuk van de jeugdcommissie met daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Gezien de omvang van de jeugdafdelingen heeft A.F.C. een aantal coördinatoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Trainers
Iedere speler die bij A.F.C. speelt, wil ook graag iets leren. De trainers bij A.F.C. vormen bij dit leerproces een belangrijke schakel. Voor ieder niveau tracht A.F.C. trainers aan te stellen die hier een bijdrage kunnen leveren. A.F.C. heeft een groot aantal gediplomeerde trainers.

Teamleiders
De meeste leiders van een team zijn ouder van een speler van A.F.C. Waar de trainer zich gedurende de week toelegt op het beter maken van de spelers, komt de leider in het weekend aan de beurt. Bij de niet-selectieteams kan de trainer meestal niet aanwezig zijn bij de wedstrijden. Dit omdat hij meer dan één team traint. De leider houdt om die reden wel contact met de trainer en vice versa.

De leider maakt bij de wedstrijden de opstelling en coacht het team. Hij is ook verantwoordelijk voor een goede communicatie naar de spelers en de ouders. Hij regelt de verzameltijd, vult wedstrijdformulieren.

Bij selectieteams heeft de leider naar de ouders en de spelers toe een beperktere rol. De trainer is hier verantwoordelijk voor het gehele voetbalgedeelte en de leider ondersteunt hem bij alle overige zaken.

Leidersboekje 2018 - 2019 informatie
Spelers en begeleiding hebben binnen AFC met veel spelregels te maken.
Een deel van die regels zijn ons door de KNVB opgelegd, andere regels zijn weer specifiek voor AFC.
Voor de leiders hebben wij het leidersboekje weer ge-update voor het huidige seizoen.
Ook voor spelers en ouders is het informatief om het eens te bekijken of in ieder geval als naslagwerk bij de hand te hebben.
Vandaar dat wij het hebben geplaatst op de website.
Voor het leiders informatieboekje klik hier

Algemeen
Onderstaand treft u de namen, telefoonnummers en e-mailadressen aan van functionarissen in de jeugdafdeling.
De meeste van hen zijn overdag gewoon werkzaam en wij verzoeken u dan ook het telefonische kontakt in eerste instantie zoveel mogelijk te beperken. Een e-mail is vaak veel efficiënter. Weet u niet wie u voor een vraag moet benaderen?

Jeugdcommissie Naam Telefoon
Voorzitter Hans Veldkamp  
Vice voorzitter (financieel en techn. Zaken) Rob Genot  
Secretaris Ernst Pieter Knupfer   
Technische zaken Alphons Peters  
Meisjesvoetbal Kirsten Slisser  
     
Coördinatoren 2019-2020 Naam Telefoon
Hoofd AFC trainers Academy Ulrich Landvreugd 06-2450 6471
Organisatie AFC trainers Academy Emiel Neter 06-4150 9893
Hoofd Jeugdopleiding selectie teams Bas Boomsma 06-3873 2695
Hoofd Jeugdopleiding niet-selectie teams Nabil Mulder 06-4358 0662
Technisch jeugdcoördinator middenbouw Xander Kristel 06 5347 7800
Technisch jeugdcoördinator onderbouw Dillon Bijlsma 06-5263 7577
Coördinator meisjes Robina Buffing 06-2321 4275
     
Toernooicommissie 2019-2020  
Nabil Mulder JO19 t/m JO16 Nabil Mulder 06-4358 0662
Xander Kristel JO15 t/m JO12 Xander Kristel 06 5347 7800
Dillon Bijlsma JO11 t/m JO8 Dillon Bijlsma 06-5263 7577
     
Evenementencommissie 2019-2020  
  Marije Soetendorp 06-1752 0135
  Louise Paulussen 06-2397 8994
  Joanie Bosman 06-31684184
  Karin Barendse 06-2822 8385
  Natascha Pinto-Parsser 06-4619 9911
  Kelly Groenteman 06-2254 7557

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site