In Memoriam: mevr. Mieke van Dijk

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 24 maart j.l. in de leeftijd van 78 jaar van

Mevrouw Mieke van Dijk – Alberdingk

ex-echtgenote van onze overleden oud-voorzitter en Erelid Jan van Dijk en moeder van ons Lid van Verdienste Roy van Dijk.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Namens de AFC betuigen wij onze deelneming aan de naaste familie.

Machiel van der Woude – voorzitter

Ronald Koster – secretaris