In memoriam Jan Meijer

De Amsterdamsche Football Club geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 20 mei 2017 op de leeftijd van bijna 87 jaar van

Jan Meijer

Bijna 50 jaar lid, lid van de Zilveren Ploeg en oud-voorzitter  van de Amsterdamsche Baseball Club.

Namens de vereniging betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.

Bestuur – Ad Westerhof