In Memoriam Hans Tier

Hans Tier met snor en handen in zijn zij staat op de acherste rij 4e van links. 
Niet bekend uit welk jaar de foto is. Maar wel heel lang geleden.