In de schijnwerper Milko Vinke

In AFC-Thuis, het programmablad dat bij iedere thuiswedstrijd wordt uitgegeven, laten wij in de rubriek "In de schijnwerper" een speler of staflid van AFC 1 aan het woord. Bij AFC – FC Lienden was dit Milko Vinke.

Druk met de overleving van The Reds in de Topklasse is hij, maar houdt het vizier tegelijkertijd ook op 't volgend seizoen gericht.

Milko Vinke (46), voorzitter van de AFC commissie TOPamateurs en uit dien hoofde ook bestuurslid van de club, heeft het er maar druk mee. De persberichten over aan het eind van het seizoen vertrekkende en komende spelers vliegen ons om de oren. Over AFC vs koploper FC Lienden: ''Niets is onmogelijk, een stunt ook. Maar daarna begint de cruciale fase.''

 
Lid van AFC sinds 8,5 jaar en als bestuurslid en als Commissaris TOPamateurs, waar je eerder drie jaar lid van was, in je tweede jaar. Hoe belandde je bij AFC? ''Ik wilde mijn zoon lid maken en vernam van enkele AFC'ers die ik kende dat ik daar te laat mee was. Maar als ik zelf ook lid zou worden… (Lachend) ''Echt AFC.'' Overigens is zoon Joost alweer sinds drie jaar een succesvol hockeyer bij Pinoké.

Je kon vroeger een aardig balletje trappen, hoorde ik. Wapenfeiten en geschiedenis, graag. ''Dat zijn de drie wedstrijden in AZ 1 in 1992-93. Ik speelde ook bij de jeugd van FC Haarlem. Mijn eerste club was VVA, nu VVA/Spartaan, de laatste KBV, binnenkort Blauw Wit/Beursbengels. Leuk gegeven: mijn trainer daar was toen Bart Logchies, nu van Topklasse team Ajax Zaterdag, die, zoals bekend volgend seizoen AFC onder zijn hoede krijgt.''

Op welke positie voetbalde je, waar was je goed in, wat was minder? ''Van alles, van linksbuiten en nrs 4 en 10 t/m linksback. Spelinzicht, passen en trappen zat wel goed, het lopen was véél minder, te trage motoriek.''

Hoeveel macht heeft die Commissie TOPamateurs eigenlijk? (Lacht) ''Nou, macht… We bepalen de selectie en de technische staf en stellen trainers en assistent trainers voor aan het bestuur. We, is samen met Henk Bijlsma, Hans Hulst en Ronny van Es. We zijn ook druk met aantrekken van nieuwe spelers die zich aandienen en benaderen soms actief spelers. Overigens zijn we bijna rond voor volgend seizoen. Of er nog een speler bijkomt hangt af van de gesprekken die we nog voeren met de rest van de selectie. En, nee, met de opstelling en de tactiek bemoeien we ons niet, al praten we geregeld met de coaches. Of wij het initiatief namen voor het vertrek van Willem Leushuis, na hem te hebben aangesteld? Ja, dus.''

 

AFC betaalt niet, zegt men, 'n moeilijke haven voor broodspelers dus. ''We willen op een zo hoog mogelijk niveau voetballen, maar niet ten koste van alles, is het beleid. We kijken of spelers bij het AFC-profiel passen en kennen geen contracten, maar werken met per speler variabele waarderingstoelagen; een soort onkostenvergoeding. Als spelers weg willen omdat ze denken elders wel goed te kunnen verdienen praten we met ze, maar het zij zo. Spelers moeten vooral dus graag bij AFC willen voetballen.''

 

Wat doe je om het voetbal heen? ''Ik ben actuaris bij AON-Benfield, dat is een Engelse herverzekeringsmakelaar.''                                                    door Michael van Os