Het heiwerk op ons Sportpark is in volle gang

Om ons nieuwe cluhuis annex tribune te bouwen moet eerst geheid worden.
Dit gebeurt niet door heipalen de grond in te slaan maar te boren en in de gaten beton te storten.