Herdenking AFC 4 mei 2018

Hieronder de 4 mei toespraak van de voorzitter van AFC, Ad Westerhof

Zoals ieder jaar staan wij ook dit jaar weer stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van onze club. Een waardevolle traditie waar gelukkig een toenemende belangstelling voor bestaat vanuit onze vereniging. De opkomst bij deze herdenking is de laatste jaren flink toegenomen en doet recht aan alle clubgenoten die AFC heeft verloren door oorlogsgeweld.
Dank u dat u er allemaal bent!

Een paar jaar geleden vertelde ik u over de onvoorstelbare aantallen mensen die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Omgekomen in de strijd met de bezetter of systematisch vermoord op een haast industriële wijzé. 25 miljoen militairen gesneuveld en meer dan 30 miljoen burgers omgekomen over de hele wereld. Nauwelijks te bevatten aantallen. Waanzin, die niet meer, ook niet na ruim 70 jaar, te begrijpen is voor ons.
Ook stierven er een aantal AFC leden in het geweld van de Tweede Wereldoorlog.
Bij de strijd met de Duitse bezetters op 10 mei 1940 lieten Gerd Scheepens ,Gerrit Struijs jr en Henri Lindner het leven. In het verzet tegen de Duitsers kwamen de AFC leden Rob Cijfer, Henny Immig, Ko van Eijk en AB Scheepstra om het leven
Hun namen zijn in steen gehouwen in ons monument en zodoende altijd in beeld.

Op het nieuwe sportpark krijgt dit monument weer een voorname plaats zodat onze geschiedenis zichtbaar en voelbaar blijft.
In Bloemendaal, op de erebegraafplaats, liggen de gefusilleerde clubgenoten begraven.
Allen AFC-ers die soms korter, soms al heel lang lid van onze club waren en in opstand kwamen tegen de bezetter.
Allen AFC-ers, net als u, die een deel van hun sportieve en sociale leven doorbrachten met hun vrienden op onze club.

Het gemis is lang gevoeld door vele clubgenoten. Maar vooral de gedachten aan hun moed en doorzettingsvermogen is de reden dat wij hier nog steeds herdenken en aan hen denken. Ook de komende vele jaren is dat belangrijk. De geschiedenis van AFC kent vele hoogtepunten maar ook peilloze dieptepunten die samen de club hebben gevormd tot wat het nu is. Ook hierdoor staat AFC als een huis!
Wij allen staan op de schouders van onze (roemruchte) voorgangers.

Juist in de oorlogsjaren was AFC een centraal punt voor velen. Aanvankelijk werd er tijdens de bezetting gewoon door gevoetbald maar naarmate de tijd verstreek kwamen er meer en meer belemmeringen. Voor joden werd het lidmaatschap van een voetbalclub verboden en dus was voetballen voor AFC-ers met een joodse achtergrond compleet onmogelijk. De AFC-ers Elias van Praag en Rudie Hartog werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Veel later in de donkere jaren van de oorlog werd het door de Arbeidseinsatz voor veel andere clubgenoten niet meer mogelijk om aan een voetbalcompetitie mee te doen.
In die laatste moeilijke en zware tijd hebben een aantal clubgenoten zich tot het uiterste ingezet om de club overeind te houden. Meer dan vermeldenswaard zijn de inspanningen van enkelen die de zorg voor voedsel op zich namen voor clubgenoten die niet of nauwelijks te eten hadden.

In het voorwoord van het gouden jubileum boek, dat werd geschreven voor het 50 jarig bestaan van AFC, in 1945, schrijft voorzitter Dick Bessem over oorzaken waarom de ene  club blijft bestaan en andere clubs juist niet. Daar spreekt gevoel voor solidariteit en samenhorigheid uit, die juist in moeilijke tijden onder druk staan. Onze illustere voorgangers uit die tijd zijn er in geslaagd dat motto niet alleen overeind te houden maar vooral in de praktijk toe te passen. Juist toen het niet vanzelf ging!

Wij herdenken hier de slachtoffers uit een dramatische periode van onze geschiedenis, terwijl wij ons tegelijkertijd ook nog druk maken om winst en verlies in het voetbal. Of om allerlei, in onze ogen, belangrijke bijzaken die met dat voetbal te maken hebben.
Het is een voorrecht om je ook daarover druk te kunnen maken. Een voorrecht dat die illustere voorgangers van ons niet hadden.
Bij vrede hoort de luxe van die discussies, die er in tijden van oorlog nimmer waren.
Laten wij er met elkaar goed voor zorgen dat wij ons die luxe kunnen blijven permitteren zonder het al te serieus te nemen.
Maar laten wij ons ook realiseren dat die luxe lang niet altijd vanzelfsprekend is. Daarom moeten wij onze vrijheid blijvend koesteren!

AFC is gevestigd op tradities en vriendschappen. Het fundament is al bijna 125 jaar ijzersterk gebleken.
Door samen te blijven met elkaar kunnen wij een mooie toekomst organiseren en het goede van onze club behouden.
Dat hoort ook bij herdenken.

Dank u wel.