Hartstilstand op A.F.C. Wat nu?

Van de Medische Commissie

   

door: Wim Crouwel, fysiotherapeut

 

Hartstilstand op A.F.C. Wat nu?

1. Zorg voor veiligheid: zowel voor het slachtoffer als voor jezelf.

2. Controleer bewustzijn en/of het slachtoffer reageert.

3. Indien slachtoffer reageert, stabiliseer deze houding of breng in stabiele zijligging.

4. Indien slachtoffer NIET reageert: Roep om hulp.

5. Vraag 112 te bellen en geef door dat het slachtoffer niet reageert!

6. Geef vervolgens commando: Haal AED!

7. Controleer de ademhaling en open de luchtweg door hoofdkantel -kinliftmethode.

8. Kijk en luister gedurende enkele seconden naar ademhaling.

9. Is er geen ademhaling, maak de luchtweg vrij en start reanimatie.

10. Start 30x borstcompressie – 2x beademen neus dichtgeknepen.

11. Blijf dit herhalen tot de AED is gebracht.

12. De 2 AED apparaten bevinden zich 1. nabij de spelersingang en 2. in de horeca.

    

13. Open de AED en sluit deze aan volgens gesproken instrukties.

14. Bij tussenpozen zal de AED aangeven de hartmassage te continueren.

15. Is er tussentijds géén hertstel, blijf reanimeren totdat de ambulance is gearriveerd.

16. Ambulance ingangen zijn: de Boeleaan 50 en de Beethovenstraat 801.

17. Bent u enigszins bekend met hulpverlening en toevallig op het AFC sportcomplex, meldt uw aanwezigheid bij de wedstrijdtafel.

Wat is de A.E.D.

Sinds 2007 beschikt A.F.C. over twee reanimatie-apparaten, de zogeheten Automatisch Externe Defibrillator, kortweg de AED.

Ons Ere-lid Marcel Koster heeft na een voor hem levensreddende actie, op het toenmalige tennispark van A.T.C. een AED apparaat gesponserd.  Chapeau!

Op AFC hebben wij de afgelopen 10 jaar driekeer moeten reanimeren en gelukkig alle keren met succes. Al krijgen meerdere AFC functionarissen jaarlijks een training door medewerkers van Cardiologie Centra Nederland, is het goed dat als aanvulling hierop AFC nu twee AED apparaten in huis heeft (zie groene plaats aanduiding). Dit jaar volgen 25 AFC-ers een spoedcursus EHBO bij het Rode Kruis afdeling Amsterdam.  

Bij calamiteiten, bel 112, begin onmiddelijk met reanimeren en zorg dat iemand zo snel mogelijk het AED apparaat ophaalt bij ons clubhuis.  Immers, “het zal je kind maar wezen!”

 

De Medische Commissie:

Lex Swaan(arts) 06-53674434 – Bas Pijnenburg(orthopeed) 06-54961125

Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) 06-51050940

mail: wim.crouwel@xs4all.nl

Michael Olivieira (sporttherapeut A-selectie) 06-21278122

Co GroszeNipper (sportmasseur) 06-44352970

Inloopspreekuur voor AFC-ers op maandag en woensdag 16.00-18.00 uur

in het Bas Rachman Sportmedisch Centrum.