Groen voor AFC

Onder toeziend oog van een aantal Zuidas – en  Gemeente ambtenaren en een hele delegatie van de “Sallandse Wegenbouw“ heeft AFC een boom in ontvangst genomen, aangeboden door de heer Johan Middelkamp, directeur en eigenaar van het bedrijf dat de velden en accessoires van ons nieuwe sportpark heeft aangelegd.

Middelkamp hield daarbij een korte  toespraak, waarin hij benadrukte dat duurzaamheid in woord en daad dagelijks aandacht krijgt. Hij vertelde over projecten waarbij het bedrijf niet naar opleiding van jonge mensen  keek maar vooral of zij het werk als leuk en uitdagend  ervaren. Tot wel 80 % van deze groep vindt na verloop van tijd een vaste baan bij het bedrijf of bij een collega bedrijf .

Vertrouwen is het sleutelwoord zo vertelde de directeur van de Sallandse die voor de gelegenheid zijn in Amsterdam woonachtige dochter had meegenomen. Laatstgenoemde nam de fotografie ter hand.

In zijn dankwoord benadrukte AFC voorzitter Ad Westerhof het belang van duurzaamheid en circulair bouwen en bedankte Johan Middelkamp voor de boom die naast het Monument is geplaatst en binnen enkele jaren onze gedenksteen van schaduw voorziet zodat er een knus plekje ontstaat.
Na een Corona proof kopje koffie met alle aanwezigen kwam er een eind aan dit  voor ons sportpark memorabel moment.

Ook vanaf deze plaats een hartelijk dankjewel voor deze originele geste.

Bestuur AFC