De Week van de Scheidsrechter

Net als in voorgaande jaren, spreekt de KNVB ook dit jaar de wens uit om zoveel mogelijk voetballers en voetballiefhebbers de scheidsrechter en de assistenten te laten bedanken voor hun waardevolle inzet, en daarom is er opnieuw de Week van de Scheidsrechter, en wel van 25/9 t/m 3/10 a.s. Voetbal wordt er n.l. zoveel leuker op met een enthousiaste scheidsrechter en dito assistenten op het veld.

Wat lang niet iedereen zal hebben beseft, is dat de KNVB in de loop van de jaren steeds minder scheidsrechters tot haar beschikking heeft gekregen om alle amateurwedstrijden te laten leiden, wat o.a. een logisch gevolg is van natuurlijk verloop (m.n. vergrijzing), maar helaas- en vooral!- ook van al vele jaren te beperkte aantallen nieuwe aanmeldingen. Zo heeft men vanwege de corona-pandemie het afgelopen anderhalf jaar geen cursussen kunnen organiseren voor aspirant-scheidsrechters en assistenten, en dat laatste gaan we als vereniging m.n. dit seizoen dus echt allemaal goed merken. Het betekent n.l. automatisch dat er nóg méér dan voorheen een beroep dient te worden gedaan op clubscheidsrechters. Het leeuwendeel van de wedstrijden bij AFC wordt n.l. wekelijks gefloten door…. eigen leden van AFC, die d.m.v. het uitoefenen van hun geliefde hobby aanzienlijk bijdragen aan het spelplezier van de meeste AFC-teams, plus natuurlijk aan dat van de bezoekende tegenstanders. Onze vereniging heeft gelukkig een aantal goede clubscheidsrechters- waaronder ook vrouwen (want ook díe staan echt wel hun mannetje!), die samen een schat aan ervaring vertegenwoordigen, en daarnaast wordt een aantal wedstrijden wekelijks geleid door spelende jeugdleden en welwillende ouders. En laten we vooral ook de vele assistenten langs de lijn niet vergeten, welke belangeloze inzet toch ook echt onmisbaar is voor een sportief verloop van al die talloze wedstrijden, en dat week-in-week-uit opnieuw.

Als scheidsrechter sta je letterlijk- en figuurlijk middenin de sport. Misschien heb je je dit nooit zo gerealiseerd, maar fluiten is toch écht ook tópsport: het is geweldig voor je conditie (want: je wordt geacht met elke aanval en afgeslagen aanval mee te bewegen) en de kans op blessures is beduidend kleiner dan als speler; je leert pijlsnel beslissingen te nemen (wat ook kan inhouden dat je besluit om juist níet te fluiten- denk hierbij aan de voordeelregel….), en je leert om te gaan met terechte & onterechte kritiek, emoties en voor-alles….. dat je steeds weer opnieuw eerlijk en onbevooroordeeld je beslissingen moet zien te nemen. Natuurlijk ben- en blijf je als clubscheidsrechter in je hart toch echt ook een AFC-er, maar in het veld dienen beide teams erop te mogen vertrouwen dat je samen met de assistenten volstrekt neutraal de wedstrijd tot een goed einde brengt. Vlaggen en vooral fluiten is dus echt wel cool, en de vaardigheden die je daarbij extra ontwikkelt, zullen je ook in de maatschappij bijzonder goed van pas kunnen komen.

Laten we samen dus de komende week- en liefst eigenlijk ook gedurende het gehele verdere verloop van de competitie- 'ns wat extra dankbaarheid en daarmee respect betuigen aan de clubscheids en de clubassistenten, want er komt echt wel het nodige bij kijken om al onze wedstrijden blijvend te kunnen laten bezetten met enthousiaste clubscheidsrechters! En kriebelde het al langer bij je als (oud-)speler, (-oud-)speelster, of als ouder, en zou je zeker na het lezen van dit artikel misschien ook wel iets meer willen doen op het gebied van fluiten en/of vlaggen, schroom dan niet om contact te zoeken met de Jeugd Commissie of de Scheidsrechterscommissie. Contactgegevens staan elders keurig op de website vermeld, en zijn nog makkelijker toegankelijk door het aanklikken van de volgende link: https://www.afc.nl/clubinfo Laten we er met z'n allen ook voor de scheids en de assistenten een mooi seizoen van gaan maken!