De vijftiger jaren

In 1950  werd ik lid van AFC nadat ik na een proefwedstrijd samen met mijn tweelingbroer Hans bij Blauw Wit was afgewezen. Wij wilden lid worden van Blauw Wit (toen een topclub in de landelijke Eerste Klasse) omdat onze vader daar in die jaren in de Veteranen speelde.

In 1950 was ik leerling op de Middelbare Handelsschool, op welke school de toenmalige vice-voorzitter en later voorzitter van AFC, het overleden Erelid Nico Holtzappel directeur was.

En op deze school zat ook Hans Woudstra, één van de drie zonen van de toenmalige penningmeester van AFC. Met als voorstellers  vader Woudstra en schooldirecteur Holtzappel zat ik natuurlijk goed en zo werd ik 65 jaar geleden aangenomen als lid van AFC.

 

In die tijd verscheen maandelijks de AFC-Schakel en iedere week een bulletin met vermelding van het programma en de opstellingen en de uitslagen. Dit AFC-bulletin werd op de dinsdagmorgen door directeur Nico Holtzappel op zijn school vervaardigd en moest in de loop van de middag dan in enveloppen worden verzonden. Naast mij werden dan enkele jeugdleden van AFC zoals Hans Woudstra, Hans Honsdrecht en Bob Neseker uit de les gehaald om te helpen het AFC-bulletin te verzenden. 

 

Nu zijn wij allen Ridders van AFC! Ik had dan altijd die middag een uur Staatsinrichting van  mr. van Duuren, die in latere jaren bekend werd als openbare aanklager in de rechtzaak tegen oorlogsmisdadiger Menten. Dat uur hoefde ik dan niet bij te wonen. Bij de jaarlijkse Sinterklaasviering werden de jeugdleden van AFC op school door mijnheer Holtzappel altijd verrast met een chocoladeletter, omdat wij zo goed hielpen bij de verzending van het AFC-bulletin. Ik heb toen nog een leuke anekdote meegemaakt. Ik werd op een dinsdagmorgen uit de klas gestuurd door de leraar Wiskunde. Ik moest mij melden bij de directeur, die mij bestraffend toesprak  maar toen ik zijn kamer verliet vertelde hij mij toch nog wel even dat ik de komende zondag moest voetballen in het elftal van Aspiranten 4.  

 

Aan deze vijftiger jaren bewaar ik zeer aangename herinneringen en met de komende lunch van de AFC-Ridders op  volgende week dinsdag 7 april leek het mij leuk deze herinneringen met u te delen.

 

Johan de Bie