Column: Andere tijden

Zeven weken (!) geduld deze keer, om ons clubblad de Schakel nr. 10, in mijn brievenbus te mogen ontvangen. Ouderwets gedoe vinden vele leden dat, zo'n gedrukte Schakel en helemaal niet meer van deze tijd. Maar als je dat ruim 70 jaar zo gewend bent, dan is het toch wat anders dan helemaal alleen achter je schermpje te zitten turen. Een gedrukte Schakel ligt bij ons voor iedereen voor het grijpen en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Ook door niet A.F.C.-ers, die langs komen en niet zelden geïnteresseerd zijn in het wel en wee van onze club.

Goed, even wat anders, de vorige uitgave van de Schakel nr. 9, nog eens goed gelezen en bekeken. Daarbij vielen mij in het bijzonder vier foto's op, waar meer over valt te vertellen dan de vaak onderstaande tekst vermeld. Zo ook de foto van de B3 uit het jaar 1957, toen keurig kampioen geworden. Vijftien jonge spelers geboren in de jaren 1943-1944, het jaar dat ikzelf lid mocht worden van A.F.C.!  Van deze groep zijn nog vier jongens, nou ja, (inmiddels Ridders) lid van A.F.C.  Dat zijn Roel Ridderikhoff, Kees Koreman, Jaap Draisma en Ben Slaap. De laatste twee waren op latere leeftijd jarenlang een aanwinst voor ons vlaggenschip in de jaren zestig van de vorige eeuw. Kampioenschappen aan de lopende band in die tijd. Zelfs bij de finales in 1967 om het  Amateur-kampioenschap van Nederland tegen Middelburg, waren zij van de partij. Toen met Nol Kulkens (eveneens Ridder) op doel, moesten zij genoegen nemen met een eervolle tweede plaats.

Dan in dezelfde Schakel, een halve pagina groot, de foto van onze D1 uit de jaren 1985. Vooruit maar, wie de jeugd heeft heeft de toekomst! Op de foto staan dertien jonge voetballertjes die nu om en nabij de veertig jaar zullen zijn. Van deze groep is alleen nog Remco Verbruggen terug te vinden in de ledenlijst van heden, zoon Tom werd vorig jaar als zesjarige bijgeschreven. 

Hoe zal het straks met de D1 anno 2015 vergaan? Ook op groot formaat foto te zien, op dezelfde pagina als hierboven vermeld. Worden zij ooit lid van de Zilverenploeg, komen zij in commissies of worden het belangrijke spelers van ons eerste elftal? Ik ben benieuwd!

Van de jeugd naar de ietwat belegen groepering van onze club, de “Ridders“. Dit gezelschap moet tenminste de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en daarbij ook nog 50 jaar aaneen lid zijn van A.F.C.  Jaarlijkse komen zij bijeen in ons clubhuis op de eerste dinsdag van april. Sterke verhalen genoeg tijdens het nuttigen van de uitgebreide Ridder-lunch. Zes novieten (foto Schakel 9 ) mochten dit jaar hun zegje doen over hoe zij een halve eeuw A.F.C. hebben beleefd. Als deze toename zich zo voort zet, inmiddels 83 (!) Ridders, zullen we in toekomst toch eens uit moeten zien naar een andere locatie, wat te denken van het American! Regeren is vooruitzien, de eerste jeugdige A.F.C dames staan al te trappelen om vanaf 2064, deel te mogen nemen aan onze “Ridderlunch“!

Hans de Wijs sr.

Archiefcommissie