Bijeenkomst Zilveren Ploeg

Vrijdagavond 6 november  vond zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van deze maand de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg plaats, de leden die 25 jaar of langer lid zijn van AFC.

Oudste aanwezige was George Horn – 73  jaar lid!!- en met hem waren 105 ploegers aanwezig. Totaal telt de Zilveren Ploeg 238 leden, die gezamenlijk goed zijn voor  bijna 10.000 jaar lidmaatschap.

Frank Reddering , voorzitter van de Zilveren Ploeg, memoreerde, dat december 1958 de eerste bijeenkomst plaatsvond in café Schiller.


v.l.n.r Peter van Essen, Jan Wieger v.d.Linden, John Luske, Peter Brans en Bob Gehring

Nadat de voorzitter van AFC Ad Westerhof het gezelschap had toegesproken , werden 5 nieuwe leden geintroduceerd:

John Luske, Peter Brans, Jan Wieger van der Linden, Peter van Essen en de jarige Bobby Gehring.

In hun speeches, vol humor,  benadrukten zij dat AFC een prachtige club is. Een luid applaus viel hen ten deel.

Het was al met al een zeer geslaagde avond met een uitstekend verzorgd 5-gangen diner.

Dank aan de organisatoren Frank Reddering, Hans Honsdrecht en Edwin Geluk.