Bijeenkomst Zilveren Ploeg 2017

Heeft u zich inmiddels al aangemeld bij Edwin Geluk? Nee? Nu doen!
De borrel begint om 18.00. Aanvang diner ca 19.15.

Vrijdag 3 november vindt de traditionele bijeenkomst van de Zilveren Ploeg plaats in ons clubhuis. Het wordt een bijzondere avond, want de Zilveren Ploeg bestaat 60 jaar.
De leden hebben inmiddels per mail een uitnodiging ontvangen..
Leden/donateurs, die in 1992 lid/donateur zijn geworden en dat 25 jaar zijn gebleven, ontvangen eveneens een uitnodiging.
Leden/donateurs, die langer dan 25 jaar  lid/donateur zijn en nog geen lid van de Zilveren Ploeg zijn, maar dit jaar willen toetreden, kunnen zich melden bij Edwin Geluk,
Tel.0651585908 of email  naar edwingeluk252@gmail.com.