Bijeenkomst AFC ridders

Zoals reeds aangekondigd in de uitnodigingen aan de AFC-Ridders vermelden wij nogmaals dat inschrijving voor deze bijeenkomst (Euro 16,-) dient te geschieden op rekening NL32ABNA0612305015 te name van H. Honsdrecht inzake AFC.