Bijeenkomst AFC-Ridders

BIJEENKOMST AFC-RIDDERS.

Op dinsdag 5 april a.s. zal weer de jaarlijkse lunch voor de AFC-Ridders worden gehouden. De AFC-Ridders hebben voor deze bijeenkomst allen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. In verband met de voorbereidingen werd vriendelijk verzocht je aanwezigheid te melden door het storten van de kosten van deze bijeenkomst  zodat de organisatie weet hoeveel personen aanwezig zullen zijn. Het betalen op 5 april a.s. is niet mogelijk. Op de dag van vandaag hebben slechts 32 deelnemers zich gemeld door het betalen van Euro 16,–. De bankrekening van Hans Honsdrecht is NL32ABNA0612305015. Gaarne jullie medewerking.

 

Johan de Bie – Max de Bruin – Hans Honsdrecht – Hans de Wijs.