Betreft: Boetes nog niet betaald

Beste leden,

In de voetbalsport worden gele/rode kaarten uitgedeeld voor door u begane overtredingen. 

Wij naderen het einde van het seizoen en constateren helaas dat nog niet alle door u opgelopen KNVB boetes tot en met maart betaald zijn.
Indien u nog een boete open heeft staan, verzoeken wij u vriendelijk deze te betalen vóór 15 april a.s.
Bij voorkeur naar NL52INGB0000241002 ten name van A.F.C.

De overzichten van de leden die op deze datum nog niet betaald hebben worden op 15 april gestuurd naar de diverse commissies.

Wij zullen u namens de penningmeester na deze datum blokkeren in Sportlink, waardoor u niet meer kan deelnemen aan de wedstrijden.

U realiseert zich dat u hiermede ook uw teamgenoten, trainer en leider dupeert.

Via ClubCollect kunt u controleren of er nog een boete openstaat.

Meindert Huisman
Penningmeester A.F.C.