Bestuursmededeling Ton du Chatinier

Bestuursmededeling
Na de mooie overwinning op IJsselmeervogels in Spakenburg afgelopen zaterdag heeft onze trainer Ton du Chatinier aan de aldaar aanwezige pers meegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang ontslag heeft genomen bij AFC.  
Deze mededeling kwam voor ons volkomen onverwacht en in de argumentatie, zoals door de trainer geuit in een televisie-interview direct na de wedstrijd, herkennen wij ons niet.

Het spijt ons daarom te meer dat de succesvolle jarenlange relatie nu door de trainer wordt beëindigd.

AFC is Ton du Chatinier veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

De taken van Ton du Chatinier worden voorlopig waargenomen door assistent-trainer Saïd Moumane.

Bestuur AFC