Bestuursmededeling

Mededeling van het bestuur

In verband met de gevolgen van het Coronavirus COVID-19 heeft het bestuur besloten om de Algemene Vergadering, die traditiegetrouw in juni wordt gehouden, te verplaatsen naar donderdag 24 September a.s.

Vanwege onze verplichtingen jegens de KNVB zal er desondanks een ledenvergadering worden gehouden op donderdag 9 Juli a.s. waarbij het enige agendapunt Financiën zal zijn.

In verband met de ‘Coronama’-maatregelen dient u zich voor het bijwonen van deze ledenvergadering vooraf aan te melden bij onze Verenigingsmanager. Dit kan telefonisch of per email naar: epk1508@gmail.com

De convocatie voor deze vergadering van 9 juli treft u elders aan op onze website.