Bestuursmededeling

Met complete verslagenheid melden wij het plotseling overlijden van ons bestuurslid Jeugdzaken Peter Dekkers.

Peter was een belangrijke spil binnen onze vereniging.

Wij kunnen ons voorstellen dat onder de leden behoefte bestaat om elkaar te zien en te spreken. Vandaag en morgen zal het clubhuis speciaal daarvoor tussen 17.00-20.00 uur geopend zijn.

Afhankelijk van de wens van de familie zullen wij op een later tijdstip nader berichten over de uitvaart.

Alle activiteiten op A.F.C zijn tot nader order uitgesteld.

Bestuur A.F.C.

A. Westerhof Voorzitter

E.P. Knupfer Secretaris