Berichtgeving Kunstgras

AFC houdt, net als vele andere voetbalclubs, de ‘kunstgraskwestie’ nauwlettend in de gaten.

In de voorbije weken zijn er zowel geruststellende als ook verontrustende onderzoeksresultaten gepubliceerd. Daar worden wij dus helaas niet veel wijzer van. AFC volgt vooralsnog de lijn van de KNVB en het RIVM , waarin wordt gesteld dat het veilig is om op kunstgras -ingestrooid met rubber korrels- te voetballen.

Maar als gevolg van de nog altijd bestaande twijfel m.b.t dit onderwerp zal AFC voor zover mogelijk de jeugd van 5 t/m 11 jaar  op gras willen laten spelen en trainen. Gezien de vele teams en het drukke speelprogramma zal dat niet altijd eenvoudig of haalbaar zijn maar wij zullen er als club alles aan doen om dit maximaal te realiseren. Natuurlijk daarbij de kanttekening dat er ook uitwedstrijden worden gespeeld en daar zal de veldkeuze logischerwijs volledig door de ‘uit’ club bepaald  worden.

 

Graag voegen wij onderstaand artikel uit de Telegraaf  (van 18.02.17) bij :

Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is veilig. De risico’s zijn zo klein dat er verantwoord kan worden gevoetbald. Dat zegt GGD GHOR, de koepelorganisatie van ggd’s in een reactie op een uitzending van Zembla, eerder deze week.

In de uitzending werd gemeld dat de stoffen in de rubberkorrels misschien toch gezondheidseffecten hebben. Onderzoekers zeiden dat na tests met zebravisjes en zebravisembryo’s in water waarin de korrels hadden gelegen. Daaruit bleek dat de embryo’s doodgingen en de visjes gedragsverandering vertoonden.

Dat onderzoek is nog lang niet ver genoeg gevorderd om uitspraken over onveiligheid te rechtvaardigen, aldus GGD GHOR. De dienst vindt het jammer dat er nu door een academische discussie mogelijk toch weer maatschappelijke onrust ontstaat, terwijl dat niet nodig is.

 

En de publicatie van de KNVB (van 15.02.17)

In een uitzending van televisieprogramma Zembla is woensdag 15 februari opnieuw aandacht besteed aan kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Daarover publiceerde het RIVM in december dat het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar is. De veiligheid en gezondheid van onze leden is van groot belang. De KNVB was daarom blij met de opdracht van de minister van VWS aan het RIVM in oktober 2016 om extra onderzoek te doen naar eventuele gezondheidsrisico’s van spelen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Dat nader onderzoek was wat ons betreft nodig.

Onafhankelijke klankbordgroep

Het onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat het veilig is om op kunstgrasvelden te sporten. We hebben daarbij begrepen van de onafhankelijke wetenschappelijke klankbordgroep dat het RIVM-onderzoek en de uitkomsten de wetenschappelijke toets de kritiek kunnen doorstaan. Naar aanleiding van de uitzending van Zembla heeft de KNVB contact gehad met RIVM. Gebleken is dat de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM niet worden weerlegd door de inzichten die in uitzending van Zembla worden getoond. Dat betekent dat de conclusie blijft staan dat het veilig is om te sporten op kunstgrasvelden. 

 

Brief van de Gemeente Amsterdam (van 21.02.17) :

De gemeente Amsterdam merkt dat de onrust over het sporten op rubbergranulaat na de recente aflevering van Zembla is toegenomen. Naar aanleiding van deze uitzending heeft de gemeente Amsterdam opnieuw contact gezocht met het ministerie van VWS, het RIVM, de KNVB en de GGD. Deze partijen zijn van mening dat er geen aanleiding is om het eerder gegeven gezondheidsadvies bij te stellen. De gemeente Amsterdam volgt het advies van deze partijen die aangeven dat het sporten op kunstgras ingestrooid met rubbergranulaat veilig en verantwoord is.

De gemeente neemt de bezorgdheid over gezondheid serieus. Daarom, maar ook vanwege de milieu-aspecten, blijft de gemeente Amsterdam in samenspraak met andere gemeenten en experts zoeken naar alternatieven. Het gaat dan om natuurlijke producten als kurk en producten die aan de consumentennorm voldoen (TPE en EPDM). Daarnaast worden de onderhoudsmaatregelen op de kunstgrasvelden aangepast om te voorkomen dat de infill materialen in het milieu terecht kunnen komen. In de gemeente Amsterdam zullen geen nieuwe velden aangelegd worden met SBR-rubbergranulaat. Voor de bestaande kunstgrasvelden houdt de gemeente de normale vervangingstermijnen aan. Bestaande velden zullen wel bij het reguliere onderhoud bijgevuld worden om de benodigde technische sport en spel eigenschappen te behouden.

De gemeente Amsterdam houdt de discussie en ontwikkelingen rondom het rubbergranulaat nauwlettend in de gaten. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u op de hoogte houden. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u ons mailen op: sportpunt@amsterdam.nl