Foto's (inventaris)

Het foto-archief van AFC is ondergebracht in kast zeven (7) van haar archiefruimte. Die archiefkast bestaat uit vier diepe laden waarin de foto's, gerangschikt op jaar, in mappen zijn opgeborgen. De oudste foto's dateren uit 1895 en geven een beeld van de kraamkamer van AFC: de Koninginneweg in Amsterdam. De oudste elftalfoto is uit 1896. De oudste foto van een jaardiner (toen: lustrumdiner) dateert uit 1900 en de oudste wedstrijdfoto is uit 1908: Haarlem - AFC: 2 - 0. 

Wedstrijdfragment Haarlem - AFC: 2-0 (1908) 

Scheidsrechter (met pet): T. van Praag, ingooier: W. Grootmeijer. Rechts naast ingooier: Togneri; met hand aan oog: Healy. 

De archiefcommissie heeft alle foto's genummerd, van een stevige kartonnen ondergrond voorzien en kort beschreven. Daarbij zijn de foto's in vijf perioden, elk steeds van 25 jaar, opgedeeld en zijn verdeeld over vier laden: A t/m D.  In lade D zitten de foto's uit de periode 1895 - 1919 en van 1920 - 1944. In lade C die van 1944 - 1969. De foto's uit de periode 1970 - 1994 staan in lade B en in lade D bevinden zich de foto's van 1995 tot heden. In die lade zitten ook de foto's van vrouwen- en meidenteams vanaf 2014. 

Van alle aanwezige foto's is een beschrijving (een Word-lijst) gemaakt waarin de kenmerken van de foto (nummer, jaartal, korte omschrijving en namen voor zover bekend) zijn vermeld. Dat document staat onder deze tekst waardoor het mogelijk is zich een beeld te vormen van wat op de foto te zien is. Wel moet opgemerkt worden dat de beschrijving meestal kort is en dat voor het zich vormen van een goed beeld van wat op de foto te zien is, een bezoek aan het digitale, doorzoekbare archief sterk aanbevolen wordt. Goed nieuws daarbij is dat alle -ruim 700- foto's die zomer 2015 opgenomen waren in het kastarchief, gedigitaliseerd zijn. Daardoor zijn ze ook online oproepbaar via het digitaal Doorzoekbaar archief. Gewoon even klikken op http://afc.courant.nuIn het tevoorschijn komende vierkant "Overzicht periodieken" kiest u dan voor Foto's. In 2019 worden de vanaf 2015 opgenomen foto's ook gedigitaliseerd en toegevoegd aan het doorzoekbaar archief zodat u thuis rustig, online kunt zien wat allemaal aanwezig is in het foto-archief. 

Mocht u foto's hebben die betrekking hebben op AFC en waarvan u denkt dat ze goed in het AFC-archief passen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de archiefcommissie (zie bij "Inhoud archief"). Als u foto's ter beschikking stelt, verzoekt de archiefcommissie u op de achterkant van de foto het jaartal te vermelden, de namen van de personen (zo veel als mogelijk plus hun plaats op de foto) die zichtbaar zijn en bij welke gebeurtenis de foto genomen is. Ziet u onjuistheden op de bijschriften van de foto's of weet u aanvullingen, dan ontvangt de archiefcommissie ook daarover graag bericht. Bij voorbaat dank. 

Het archief groeit maandelijks en bevat eind 2018 de volgende foto's. 
Door op de betreffende jaren te klikken wordt via een lijst zichtbaar welke foto's zijn opgenomen in het archief. 

Inloggen

Gegevens vergeten?
Terug naar de site

Account aanvragen

Terug naar de site