Algemene Vergadering op 25 juni

Agenda Algemene Vergadering

van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 25 juni 2015 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de De Boelelaan te Amsterdam, aanvang 20.00 uur.
Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering bijeen geroepen, eveneens op donderdag 25 juni 2015, aanvang 20.30 uur.

1. Opening door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 26 juni 2014.
Deze notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 1 seizoen 2014-2015 93e jaargang van 13 augustus 2014.

4. Bestuur mededelingen.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2014-2015.
Dit verslag is in de Schakel opgenomen.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2014-2015.
Dit jaarverslag ligt vanaf 11 juni 2015 voor belangstellende clubgenoten ter inzage bij de administratie op sportpark Goed Genoeg. Tevens kan vanaf die datum het verslag middels een e-mail bij penningmeester Benno Honsdrecht (benno.honsdrecht@snsams.nl) door leden van AFC opgevraagd worden. 

7. Verslag kascommissie, décharge bestuur.

8. Verkiezing van het bestuur.
Het bestuur bestond uit de volgende leden:
Ad Westerhof (voorzitter), Ronald Koster (secretaris), Benno Honsdrecht (penningmeester), Ernst Pieter Knupfer (2e secretaris), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Milko Vinke (commissaris TOPamateurs), Nicolaas van Ommeren (vicevoorzitter en commissaris Commerciële Zaken), Peter Dekker (commissaris Jeugdvoetbal), Bobby Gehring (commissaris P.P. & E.) en Brian Speelman (commissaris Algemene Zaken). Allen zijn herkiesbaar.

9. Contributies seizoen 2015-2016
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2015-2016  (met afgeronde inflatie correctie 1,1%)  te verhogen en als volgt vast te stellen:  

  Voorstel   Huidig
  2015-2016   2014-2015
Senioren € 385,00   € 380,00
Senioren 18 – 23 jaar                    € 340,00   € 335,00
Senioren boven 60 jaar                                 € 225,00   € 222,50
Jeugdleden                        € 330,00   € 325,00
Jeugdleden selectie (A1 t/m D1)  € 380,00   € 375,00
Jeugdleden Eredivisie      € 200,00   € 200,00
Heeren Divisie     € 157,50   € 155,00

Donateurs wordt verzocht minimaal € 121,= te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,00
Entreegeld nieuwe leden € 50,00
Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 augustus 2015 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.

Ook komend seizoen worden er GEEN acceptgiro’s verzonden. Alle leden en donateurs die geen automatische incasso machtiging hebben afgegeven, worden geacht de contributie op eigen initiatief per bank te voldoen.
Alle gegevens zijn te vinden op de website onder: 'Clubinfo' bij 'Contributie'.

10. Vaststelling begroting seizoen 2015-2016.

11. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs.
Zitting hebben Milko Vinke (voorzitter), Hans Hulst, Henk Bijlsma en Ron van Es. Allen zijn herkiesbaar.

12. Verkiezing Elftalcommissie B.
Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris) en Diederick de Mos. Allen zijn herkiesbaar.

13. Verkiezing Elftalcommissie C.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris), Jack Huiman en Emiel Neter. Allen zijn herkiesbaar.

14. Verkiezing nieuwe Elftalcommissie D (Heeren Divisie).
Zitting hebben Derek van der Vlugt en Jochen Blaffert.
Allen zijn herkiesbaar.

15. Elftalcommissie Meisjes- en Vrouwenvoetbal.
Zitting heeft Michael Parsser.
Michael Parsser is niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor te benoemen Sonja de Bruin, John Parsser en Judith Schulp.

16. Verkiezing Jeugdcommissie.
Zitting hebben Peter Dekkers (voorzitter), Michiel Middendorf (secretaris), en leden Paul Ravelli, Frank Mol, Remco Post, Hans Veldkamp, Alphons Peters en Emiel Neter en Laurens Samsom.
Paul Ravelli, Dennis Bijlsma en Laurens Samsom zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Wiebe Westerhof en Jan Jan de Bruijne.

17. Verkiezing Commissie Commerciële Zaken.
Zitting hebben Nicolaas van Ommeren (voorzitter), René van  Schajik en Roy   van Dijk. Henny Kottmann ondersteunt de commissie.
Roy van Dijk is niet herkiesbaar.

18. Verkiezing Commissie Medische Zaken.
Zitting hebben Wim Crouwel (voorzitter), Michael Oliveira, Lex Swaan en Ko Grosze Nipper. Allen zijn herkiesbaar.

19. Verkiezing Strafcommissie.
Zitting hebben Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. KenWatanabe en plaatsvervangend lid Mr Quintus Abeln.
Allen zijn herkiesbaar.

20. Verkiezing Commissie van Beroep.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp. Allen zijn herkiesbaar.

21.Verkiezing Kascommissie.
Zitting hebben Edwin Geluk, Seth van Straten en Maarten Blokland..
Plaatsvervangende lid is Maxim Lassally.
Edwin Geluk is statutair niet herkiesbaar en zijn plaats zal worden ingenomen door Maxim Lassally
Ter vergadering zal een nieuw plaatsvervangend lid benoemd worden.   

22. Verkiezing Kennismakingscommissie.
Zitting hebben Ger van Caspel, Michiel Middendorf (met ondersteuning van de jeugdcommissie), Patrick Reddering, Sebo-Jan Woldring, Ruud Mantel en David Westerhof. Allen zijn herkiesbaar.

23. Verkiezing Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen..
Zitting hebben Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias, Laurens Bianchi, Laurens Samsom en Thomas Rijsman.
Thomas Rijsman en Laurens Samsom zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen André Wijnand, Arjan Anderiesen en Loraine Parsser.

24. Verkiezing Archiefcommissie.
Zitting hebben Rik de Boer (voorzitter), Hans de Wijs en Wim Ringe.
Allen zijn herkiesbaar.

25. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie.
Zitting hebben Wim Husers, Maarten Oldenhof en Pieter Scholten. Wim Husers is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Lennard Parlevliet.

26. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Zitting hebben Ger van Caspel en Edwin Geluk.
Het bestuur neemt de suggestie van de commissie over om de  werkzaamheden van deze commissie vooralsnog onder te brengen bij het bestuur en bij de  B-, C- en jeugdcommissie.

27. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Zitting hebben Frans Jüch (voorzitter), Eric Bos, Seth van Straten en Karel Kuijvenhoven. Allen zijn herkiesbaar.

28. Verkiezing Commissie van Materiaal.
Zitting hebben Fred ten Nijenhuis en Remco Post. 
Allen zijn herkiesbaar.

30. Rondvraag.

31. Sluiting door de voorzitter.

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld voor 23 juni 2015 met een getekende voordracht van tenminste 15 seniorleden.

Ad Westerhof, voorzitter,
Ronald Koster, secretaris.

11 juni 2015.