Algemene Leden Vergadering

Voor Jaarverslag 2017-2018 1e deel klik hier
Voor Jaarverslag 2017-2018 2e deel klik hier

 

AGENDA
Algemene Leden Vergadering

van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 6 september 2018 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de De Boelelaan te Amsterdam, aanvang 20.00 uur.
Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Leden Vergadering bijeen geroepen, eveneens op donderdag 6 september 2018, aanvang 20.30 uur.

 1. 1. Opening door de voorzitter

 2. 2. Ingekomen stukken

 3. 3. Notulen van de Algemene Vergadering van 29 juni 2017
  Deze notulen zijn gepubliceerd op de AFC-website vermeld onder de knop Clubinfo, vermeld onder de naam Notulen seizoen 2016-2017.

 4. 4. Mededelingen Bestuur

 5. 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2017-2018
  Dit verslag zal vóór de Algemene Vergadering op de AFC-website worden gepubliceerd.

 6. 6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2017-2018
  Dit agendapunt is reeds behandeld en goedgekeurd op de ALV d.d. 21 juni  2018.

 7. 7. Verslag kascommissie, décharge bestuur 
  Dit agendapunt is reeds behandeld en goedgekeurd op de ALV d.d. 21 juni  2018.

 8. 8. Verkiezing van het bestuur
  Het bestuur bestond uit de volgende leden:
  Ad Westerhof (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris), Nick van  Ommeren (penningmeester), Ronald Koster (vicevoorzitter en commissaris  Commerciële Zaken), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob Duis (commissaris TOPamateurs), Peter Dekkers (commissaris Jeugdvoetbal), en Remco Post (commissaris Materiaal en Sportparkzaken).
  Peter Dekkers (helaas overleden) en Ronald Koster zijn niet herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor te benoemen: Meindert Huisman (penningmeester).
  Nick van Ommeren wordt commissaris Commerciële Zaken en vicevoorzitter.

  Alle overige bestuursleden zijn herkiesbaar.

 9. 9. Contributies seizoen 2018-2019
  Dit agendapunt is reeds behandeld en goedgekeurd op de ALV d.d. 21 juni  2018.

 10. 10. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
  Dit agendapunt is reeds behandeld en goedgekeurd op de ALV d.d. 21 juni 2018.

 11. 11. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs
  Zitting hebben Bob Duis (voorzitter), Henk Bijlsma, Geoffrey Galata, Robert  Gehring, Jack Huiman en Frank Keijzer.
  Geoffrey Galata en Frank Keijzer zijn niet herkiesbaar. 
  Het bestuur stelt voor te benoemen: Jair Koekoek en Benjamin Pinto.

 12. 12. Verkiezing Elftalcommissie B
  Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris) en  Diederick de Mos.
  Diederick de Mos is niet herkiesbaar.

 13. 13. Verkiezing Elftalcommissie C
  Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris), Jack  Huiman en Emiel Neter. 
  Allen zijn herkiesbaar.

 14. 14. Verkiezing nieuwe Elftalcommissie D (Heeren Divisie)
  Zitting hebben Derek van der Vlugt en Jochen Blaffert  
  Beiden zijn herkiesbaar.

 15. 15. Verkiezing Jeugdcommissie
  Zitting hebben Peter Dekkers (voorzitter), Michiel Middendorf (secretaris), en leden Wiebe Westerhof, Rob Genot, Hans Veldkamp, Alphons Peters, Nick Mills en Kirsten  Slisser.
  Peter Dekkers (helaas overleden) is niet herkiesbaar.
  Ad Westerhof zal voorlopig als waarnemend voorzitter Jeugdcommissie optreden.

 16. 16. Verkiezing Commissie Commerciële zaken
  Zitting hebben Ronald Koster (voorzitter), Peter van Leeuwen, Joost van Dolen en Dick Rijna. Mariette Nienhaus en Henny Kottmann ondersteunen de commissie.
  Ronald Koster, Peter van Leeuwen en Dick Rijna zijn niet herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor te benoemen: Nick van Ommeren als voorzitter.

 17. 17. Verkiezing Commissie Medische Zaken
  Zitting hebben Wim Crouwel (voorzitter), Michael Olivieira, Lex Swaan, Co Grosze Nipper en Bas Pijnenburg.
  Allen zijn herkiesbaar en het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden en te benoemen: Floor Monas.

 18. 18. Verkiezing Strafcommissie
  Zitting hebben Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. Ken Watanabe en
  plaatsvervangend lid Mr Quintus Abeln.
  Allen zijn herkiesbaar.

 19. 19. Verkiezing Commissie van Beroep
  Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp.
  Allen zijn herkiesbaar.

 20. 20. Verkiezing Kascommissie
  Zitting hebben Maxim Lassally, Wim Ringe en Peter van den Dungen jr..
  Plaatsvervangende leden zijn Edwin Geluk en Max Flam.
  Maxim Lassally is statutair niet herkiesbaar en zijn plaats zal door Edwin Geluk worden ingenomen.
  Ter vergadering zal één nieuw plaatsvervangend lid worden benoemd.   

 21. 21. Verkiezing Kennismakingscommissie
  Zitting hebben Ger van Caspel, Sebo Woldringh, Patrick Reddering, Michiel   Middendorf, Ruud Mantel, Ronald Koster en David Westerhof.
  Allen zijn herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden met Wiebe Westerhof en Hans Veldkamp.

 22. 22. Verkiezing Mediacommissie
  Zitting hebben Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias, Laurens Bianchi en Arjan Anderiesen.
  Arjan Anderiesen is niet herkiesbaar.

 23. 23. Verkiezing Archiefcommissie
  Zitting hebben Hans de Wijs, Wim Ringe en Edwin  Geluk.
  Allen zijn herkiesbaar.

 24. 24. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie
  Zitting hebben Maarten Oldenhof en Lennard Parlevliet.
  Lennard Parlevliet is niet herkiesbaar.   
  Het bestuur stelt voor te benoemen: Marius Brinkhorst.

 25. 25. Verkiezing Commissie Sociale Zaken
  Zitting hebben het bestuur, Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk.
  Allen zijn herkiesbaar.

 26. 26. Verkiezing Scheidsrechterscommissie
  Zitting hebben Frans Jüch (voorzitter), Eric Bos, Gerrit Altena en Karel    Kuijvenhoven.
  Allen zijn herkiesbaar.

 27. 27. Verkiezing Commissie van Materiaal
  Zitting heeft Remco Post.
  Het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden en te benoemen: Rene de Vreeze.

 28. 28. Verkiezing Lustrumcommissie
  Het bestuur stelt voor te benoemen: Ronald Koster

 29. 29. Rondvraag
   
 30. 30. Sluiting door de voorzitter

  Tegenkandidaten kunnen worden gesteld voor 30 augustus 2018 met een getekende voordracht van tenminste 15 seniorleden.

  Ad Westerhof, voorzitter
  Ernst-Pieter Knüpfer, secretaris