Agenda Algemene Vergadering

Agenda Algemene Vergadering
van de Amsterdamsche Football Club, te houden op donderdag 29 juni 2017 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de De Boelelaan te Amsterdam, aanvang 20.00 uur.
Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, eveneens op donderdag 29 juni 2017, aanvang 20.30 uur.

Om 20.00 uur, voorafgaand aan de LV, zal er een presentatie zijn van Martijn de Wit over het toekomstige Sportpark van de AFC.

1. Opening door de voorzitter.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen van de Algemene Vergadering van 30 juni 2016.
Deze notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 1 seizoen 2016-2017 95e jaargang, van 24 augustus 2016.

4. Bestuur mededelingen.

5. Jaarverslag secretaris seizoen 2016-2017.
Dit verslag is in de Schakel van 16 juni opgenomen.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2016-2017.
Dit jaarverslag ligt vanaf 16 juni 2017 voor belangstellende clubgenoten ter inzage bij de administratie op sportpark Goed Genoeg. Tevens kan vanaf die datum het verslag middels een e-mail bij penningmeester Nick van Ommeren (nickvanommeren@ziggo.nl) door leden van AFC opgevraagd worden. 

7. Verslag kascommissie, décharge bestuur.

8. Verkiezing van het bestuur.
Het bestuur bestond uit de volgende leden:
Ad Westerhof (voorzitter), Ruud Mantel (secretaris), Nick van Ommeren (penningmeester), Ernst Pieter Knupfer (2e secretaris), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob Duis (commissaris TOPamateurs), Ronald Koster (vicevoorzitter en commissaris Commerciële Zaken), Peter Dekker (commissaris Jeugdvoetbal), Bobby Gehring (commissaris P.P. & E.) en Remco Post (commissaris Materiaal).
Ruud Mantel en Bob Gehring zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt kandidaat voor de functie van secretaris Ernst Pieter Knupfer.

9. Contributies seizoen 2017-2018 
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2017-2018 met de afgeronde inflatiecorrectie (0,3 % YOY) te verhogen en als volgt vast te stellen: 

  voorstel heden
  2017-2018 2016-2017
Senioren  € 388,00   € 387,00 
Senioren 18 – 23 jaar  € 343,00   € 342,00 
Senioren boven 60 jaar  € 227,00   € 226,00 
Jeugdleden  € 333,00   € 332,00 
Jeugdleden selectie (A1 t/m D1)   € 383,00   € 382,00 
Heeren Divisie  € 159,00   € 158,00 

Donateurs wordt verzocht minimaal € 123.00 te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,00
Entreegeld nieuwe leden € 50,00
Overschrijving KNVB €15,00

Het bestuur stelt voor om een gezinskorting in te voeren van 10% vanaf 4 personen woonachtig op hetzelfde adres.
Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 augustus 2017 van de verschuldigde contributie en indien van toepassing entreegeld en overschrijvingskosten.
Alle gegevens inzake contributies zijn te vinden op de website onder: CLUBINFO > Contributie 2017-2018.

10. Vaststelling begroting seizoen 2017-2018.

11. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs.
Zitting hebben Bob Duis (voorzitter), Geoffrey Galata, Robert Gehring, Jack Huiman en Frank Keijzer.
Allen zijn herkiesbaar.

12. Verkiezing Elftalcommissie B (zondag).
Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris) en Diederick de Mos.
Allen zijn herkiesbaar.

13. Verkiezing Elftalcommissie C (zaterdag).
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris), Jack Huiman en Emiel Neter.
Allen zijn herkiesbaar.

14. Verkiezing nieuwe Elftalcommissie D (Heeren Divisie).
Zitting hebben Derek van der Vlugt en Jochen Blaffert 
Beiden zijn herkiesbaar.

15. Verkiezing Jeugdcommissie.
Zitting hebben Peter Dekkers (voorzitter), Michiel Middendorf (secretaris), en leden Frank Mol, Hans Veldkamp, Alphons Peters, Emiel Neter, Nick Mills, Kirsten Slisser en Wiebe Westerhof.
Frank Mol en Emiel Neter zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen Rob Genot.

16. Verkiezing Commissie Commerciële zaken.
Zitting hebben Ronald Koster (voorzitter), Peter van Leeuwen, Joost van Dolen en Dick Rijna. Henny Kottmann ondersteunt de commissie.
Allen zijn herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen John van Lottum.

17. Verkiezing Commissie Medische Zaken.
Zitting hebben Wim Crouwel (voorzitter), Michael Oliveira, Lex Swaan, Co Grosze Nipper en Bas Pijnenburg.
Allen zijn herkiesbaar.

18. Verkiezing Strafcommissie.
Zitting hebben Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. Ken Watanabe en plaatsvervangend lid Mr Quintus Abeln.
Allen zijn herkiesbaar.

19. Verkiezing Commissie van Beroep.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof, Patrick Reddering en Hans Veldkamp.
Allen zijn herkiesbaar.

20.  Verkiezing Kascommissie.
Zitting hebben Maarten Blokland, Maxim Lassally en Wim Ringe. Plaatsvervangende leden zijn Peter van den Dungen jr. en Edwin Geluk.
Maarten Blokland is statutair niet herkiesbaar en zijn plaats zal worden ingenomen door Peter van den Dungen jr.
Ter vergadering zal één nieuw plaatsvervangende lid benoemd worden.   

21. Verkiezing Kennismakingscommissie.
Zitting hebben Ger van Caspel, Michiel Middendorf, Patrick Reddering, Sebo-Jan Woldring, Ruud Mantel, Ronald Koster, Hans Veldkamp en David Westerhof.
Allen zijn herkiesbaar.

22.Verkiezing Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen.
Zitting hebben Bobby Gehring (voorzitter), Hans Elias, Laurens Bianchi, André Wijnand en Arjan Anderiesen.
André Wijnand is niet herkiesbaar.   

23. Verkiezing Archiefcommissie.
Zitting hebben Hans de Wijs, Wim Ringe en Edwin  Geluk.
Allen zijn herkiesbaar.

24. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie.
Zitting hebben Maarten Oldenhof en Lennard Parlevliet.
Beiden zijn herkiesbaar.

25. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Zitting hebben Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk.
Allen zijn herkiesbaar.

26. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Zitting hebben Frans Jüch (voorzitter), Eric Bos, Gerrit Altena en Karel Kuijvenhoven.
Allen zijn herkiesbaar.

27. Verkiezing Commissie van Materiaal.
Zitting hebben Fred ten Nijenhuis en Remco Post.
Fred ten Nijenhuis is vanwege vertrek naar het buitenland niet herkiesbaar.

28. Rondvraag.

29. Sluiting door de voorzitter.

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld voor 22 juni 2017 met een getekende voordracht van tenminste 15 seniorleden.

Ad Westerhof, voorzitter,
Ruud Mantel, secretaris.
15 juni 2017