AFC's Jaardiner met foto's en speech voorzitter

AFC kan terugzien op een zeer geslaagd Jaardiner ter gelegenheid van de 123e verjaardag van de club. Circa 160 genodigden zaten aan aan de fraai gedekte tafels in de prachtige gelegenheid De Rode Hoed op de Keizersgracht in Amsterdam, waar voor het eerst in de geschiedenis van AFC het Jaardiner plaatsvond.

Tafelpreses Bobby Gehring introduceerde de voorzitter voor zijn Jaardiner speech (die hieronder in zijn geheel wordt weergegeven),

de aanvoerder van AFC 1 voor diens traditionele bijdrage en de laureaten die door Ad Westerhof namens het bestuur werden bekendgemaakt. 

In volgorde van uitreiking: de jeugdcommissie van AFC ontving de Goed Genoeg Award,

Frank Keijzer de mr. Henne Boskamp Nobelprijs,

Wiebe Westerhof werd benoemd tot Lid van Verdienste en

Hans de Wijs voor zijn vele en lange verdiensten tot Erelid!

Meer foto's van gelegenheidsfotograaf en bestuurslid Bob Duis zie ons AFC Fotoalbum of klik hier

Hieronder de speech van voorzitter Ad Westerhof t.g.v. de 123e varjaardag van AFC

Beste AFC-ers !Van harte gefeliciteerd met onze verjaardag. 123 jaar oud en very alive and kicking.Dat zeg ik ieder jaar en dat meen ik ook.  Wat fijn dat Bob Gehring ook dit jaar weer de rol als tafelpreses op zich heeft genomen. Vorig jaar voor de eerste keer en dat ging, zo bleek uit de vele positieve reacties, uitstekend. Vanavond heb ik er alle vertrouwen in. Dat even vooraf.
Allereerst, op onze verjaardag, een warm welkom aan onze aanwezige Ereleden, Johan de Bie, Kees Gehring, Marcel Koster, Edwin Geluk, Ger van Caspel, Machiel van der Woude en Hans Elias . Helaas zijn de Ereleden Fred van Someren, Rob Duis en Bob Neseker verhinderd, maar ik wilde ze wel graag noemen en ook groeten vanaf hier.
Zoals ieder jaar hebben wij vanmorgen een bezoek gebracht aan het graf van onze oprichter Schaf Scheepens. Onze secretaris Ernst Pieter Knupfer en ik hebben voor de verjaardag van de club een bloemetje gebracht.  Door de storm was dat nog een hachelijke onderneming, waarbij eerst een forse tak en daarna een complete boom vlak naast ons landde.

Bij een verjaardag horen natuurlijk ook onze genodigden. Dat zijn jullie allemaal. Welkom op onze verjaardag. Welkom ook aan onze AFC vriendelijke Bedrijven, die Bob Gehring zojuist heeft genoemd. Het is belangrijk voor AFC dat u erbij bent en ons ondersteunt!
Ook hartelijk welkom aan The Reds leden en de begunstigers van Keep Smiling en het Lieverdjesfonds. Uiteraard een warm welkom aan onze leden van Verdienste, de winnaars van de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs, de Goed Genoeg Award winnaars, de dragers van een Gouden Bal. Ook een hartelijk welkom aan onze commissieleden, andere vrijwilligers maar ook aan onze professionele krachten als trainers, medewerkers horeca- en administratie en onze verenigingsmanager. In dit kader wil ik een iemand in het bijzonder noemen waarvan ik weet dat u het allen geweldig vindt dat hij hier is: Frans Ris.
Frans, onze horeca pachter al 15 jaar lang, maar veel meer dan dat. Hij deed de begeleiding. Zelfs training en organisatie van een aantal teams heeft hij een tijdje op zich genomen. Frans heeft samen met Joop jaar in jaar uit zijn ziel en zaligheid aan de club gegeven. Natuurlijk was het ook zijn baan. Maar eerlijk gezegd kun je het ook wat minder fanatiek doen. En van dat laatste is AFC echt beter geworden. De zaak staat er goed voor en daar heeft Frans een stevige basis voor gelegd. Chapeau!!
Het is heel fijn dat Frans nog altijd dicht bij AFC en bij vele AFC-ers is. Deze zomer heeft Frans zijn clubhuis overgedragen aan ons, maar gelukkig is hij nog steeds in beeld en daar zijn wij blij mee.

Onze club bruist van de energie en het tempo zit er goed in. Soms wel iets te goed en dan moet er ook even pas op de plaats gemaakt worden.
En dat doen wij dan ook. De organisatie klopt. Als het te hard gaat of een beetje de verkeerde kant op worden wij gecorrigeerd, door onze adviseurs voor het leven, door Ereleden maar ook door leden die wat kwijt willen of het liever anders zien.
En dat is echt uitstekend. Als je bestuurt moet je ook tegen een stootje kunnen.  Zolang dat maar met open vizier gaat is er niets aan de hand en komen wij met elkaar weer in het goede spoor.
Want de club is van iedereen. Niet van iemand persoonlijk maar echt van ons allemaal. Wij, het bestuur, moeten er voor zorgen dat het allemaal een beetje soepel verloopt en dat de emoties niet de pan uitvliegen. Bij een club als AFC met zo’n 2200 leden en donateurs en zo’n 120 teams is dat best lastig. Nog maar een maand geleden was er een jeugdvoorzitter in het Rotterdamse die er schoon genoeg van had om op zijn club voortdurend aangevallen te worden door ouders die toch allemaal dachten de nieuwe Messi of Ronaldo in huis te hebben en waarom de club dat nu ook niet zag.

Anno 2018 is nee voor veel mensen niets minder dan een uitnodiging om erover te discussiëren. Grappig. In ons bestuur zat kort geleden een penningmeester, thans Erelid, die dan altijd zei: welk deel van nee begrijp je niet? want dan leg ik het nog een keer uit! Juist Bob Neseker. Tijdens onze vele besprekingen met de gemeente heeft hij dat vaak herhaald……
Wat ik wil zeggen is eigenlijk dat wij ook wel een beetje aardig tegen elkaar moeten doen want dat hoort ook bij een club.

Bovendien zorgt de buitenwereld er wel voor dat het nooit saai wordt.
Want als je een jaartje terugblikt gebeurt er van alles.
Konden wij ons vorig jaar nog druk maken over kunstgraskorrels en puntaftrek en procedures met de voetbalbond. Nu gaat het over faillissementen, een KNVB die er niets aan kan doen, ons parkeerterrein, de nieuwbouw van ons clubhuis en sportpark en walking football.
Wat?? Ja walking football . Je mag dus niet rennen, het speelt zich overdag af en het is een nog wilde competitie. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet!
En over die jeugdvoorzitter in Rotterdam, wat ontzettend jammer dat zo’n enthousiaste vrijwilliger het bijltje erbij neer gooit.  Jammer voor hem, maar vooral jammer voor die club.

 Ook vorig jaar memoreerde ik al dat AFC een grote gemeenschap is en al je daar over fantaseert dan trek je al snel de conclusie dat onze club al snel zo’n 10.000 mensen wekelijks raakt.
Het aantal leden x 4 of 5 . Dat zijn gezinsleden, kennissen, vrienden en uiteraard onze tegenstanders. Of wij daar iets mee moeten? Neen, helemaal niet. Houden zo en leuk om te weten.
Natuurlijk gebruiken wij dat wel weer in onze gesprekken met overheid en instanties. Klinkt goed en je stelt wat voor. Dus goed als wij ons realiseren dat wij inmiddels geen “nietig clubje” (echter dat) meer zijn!

Zoals ieder jaar staan wij ook nu stil bij al onze clubvrienden en vriendinnen die er niet meer zijn.
Ik zei al eerder in een zo’n grote en hechte gemeenschap gebeurt dat van tijd tot tijd en dat gaat ook niet onopgemerkt.
Ook in het afgelopen jaar 2017 hebben wij een aantal AFC vrienden en vriendinnen verloren.
Soms zag je dat al een tijdje aankomen maar soms ook was het verlies plotseling.
Wij staan – als gebruikelijk op ons Jaardiner – stil bij het overlijden van onze clubgenoten  Tom Swart , Jan Meijer, Henk de Groot, Piet Ouderland en Loes Slaap-Kuiper echtgenote van AFC Ridder Ben Slaap.
Het is goed van tijd tot tijd aan hen te denken en ook over hen te praten . Herinneringen op te halen en elkaar anekdotes te vertellen. Je bent pas echt dood als er nooit meer over je gesproken wordt. Ik vraag u om enkele momenten van stilte om aan hen te denken en ook aan alle AFC- ers die ons eerder zijn ontvallen.

Beste AFC-ers,
Zojuist sprak ik zijdelings over de grote ontwikkelingen op en vooral rondom ons sportpark. Met de gemeente is nu dagelijks contact over alle ontwikkelingen.
Ook de vergaderingen nemen in intensiteit en frequentie toe. Wij zijn daar steeds bij en houden alle gemaakte afspraken in de gaten. Of het nu de afmeting van onze nieuwe velden is, de parkeertarieven, de supportersdijkjes, de veld verlichting, de nieuwe tribune, de lift in het clubhuis, de invulling van de sociëteit, de biljarts, de geluidsinstallatie, het plein voor het clubhuis, het monument, de tegels en douches in de kleedkamers, de beveiliging of het standbeeld voor ? ja voor wie? Nee dat laatste is natuurlijk een geintje maar de rest is bloedserieus hoor. Daar houden wij ons tegenwoordig bijna dagelijks mee bezig. En dan vergeet ik nog de financiën, de horecavergunning, het soort kunstgras op de velden en de wedstrijdtafel. Ja alle details komen voorbij en hoewel het veel werk is vinden wij het eigenlijk best leuk. Je maakt deel uit van een groep die positief tegenover de toekomst van AFC staat en juist daar mee bezig is. Volgend jaar om deze tijd nadert ons nieuwe clubhuis haar voltooiing. In het voorjaar volgt de inrichting en de velden komen daarna. Een hele planning. Ik zeg het toch nog maar een keer. In de planning wordt er steeds rekening mee gehouden dat wij –gedurende deze hele operatie- altijd de beschikking hebben over zes velden. Daar zitten ook grasvelden bij. Zodoende kunnen wij ons speel- en trainingsprogramma goed uitvoeren.  Pas aan het einde van het traject liggen er vijf state of the art kunstgrasvelden met verlichting en alles er op en er aan. Dat is zo afgesproken en vastgelegd en dat bewaken wij. Voor wij zover zijn moet er nog wel wat gebeuren en er gaat ook veel gebeuren. Het hele jaar 2018 zal dat ook goed te merken zijn. Verplaatsingen en veranderingen. Ons parkeerterrein blijft er tot 1 juni en daarna is het een onderdeel van de bouw om ons heen. Er ligt nu al een maand een geheel nieuwe parkeergarage onder het meest oostelijke veld. Je kunt er ook al in en het is een werkelijke prachtige garage geworden. Bordje ingang AFC is het bewijs. De speciale tarieven voor AFC moeten nog ingeregeld/vastgesteld worden maar dat gebeurt de komende weken.

AFC-ers,
In de laatste nieuwjaarspeech en in de column “Van de brug afgezien “op onze website heb ik veel aandacht besteed aan de KNVB en haar soms ondoorgrondelijke regels. Wat niemand had verwacht gebeurt nu toch. Het failliete Achilles uit Groesbeek voetbalt vrolijk verder in de Tweede Divisie en de spelers worden betaald door het UWV. U hoort het goed want zo is dat geregeld in Nederland. Als je failliet gaat neemt het UWV de salarisbetaling over. Ik denk zomaar dat toen dit als wet werd aangenomen dat niemand daarbij aan een voetbalclub uit Groesbeek dacht. Let wel, voor alle betrokkenen die hier niet schuldig aan zijn, is het goed dat er steun, financiële steun is. Maar degenen die hier al maanden, ja zelf jaren van wisten zijn verantwoordelijk. Het is de hoogste tijd voor de KNVB om in te grijpen en de regels te handhaven. Vorig jaar was er geen aarzeling en waarom nu dan wel? Genoeg hierover en over al dat onbegrijpelijks uit het Zeister Bos.

Terug naar de harde realiteit voor AFC van de Tweede Divisie. In het geweld van met name de zaterdagclubs (tenslotte spelen wij mee in betaald voetbal voor dorpen) kon AFC de eerste seizoenshelft maar moeizaam mee. Wat vorig jaar om deze tijd nog zo florissant leek is nu compleet het tegenovergestelde. Het goeie nieuws is dat er nog een hele helft en dus nog 16 wedstrijden gespeeld moeten worden. Op het trainingskamp in Valencia kon je al een voorzichtige ommekeer waarnemen. Onder leiding van onze gedreven trainer/coach André Wetzel, die het stokje plotseling moest overnemen van de vertrekkende Ton du Chatinier, lijkt er een verandering zichtbaar. Het vuur wakkert aan en de groep is vastberaden om het doel, handhaving, te bereiken. Daarbij is de steun van heel AFC hard nodig. Als je erin gelooft en je geeft 100 % en meer dan zal het ook lukken. Ik roep alle AFC-ers op om ons eerste team te ondersteunen om dat doel te bereiken. Als het doel bereikt is kunnen wij weer ouderwets kritisch zijn en erover discussiëren en het niet eens zijn . Die luxe is er vandaag even niet! AFC-ers wij rekenen op jullie!! Later op de avond zal de aanvoerder van het eerste in zijn speech u inside informatie geven. 

Mooi bruggetje. Over inside informatie gesproken. De pers schrijft al maanden over de nieuwe hoofdtrainer van AFC. Het is publiekelijk bekend, omdat André Wetzel dat meteen bij aanvang van zijn werkzaamheden ons had verteld, dat hij volgend jaar zijn HVV gaat trainen, een mooie en oude club om de hoek, in zijn woonplaats Den Haag. Zo vreemd is het dus niet om een beetje te speculeren. Grappig welke namen er dan voorbijkomen. Onze technische commissie is niet over één nacht ijs gegaan en heeft het bestuur met haar unanieme keuze geadviseerd. Deze week is dat advies bekrachtigd door het bestuur. Het toeval wil dat onze hoofdtrainer voor het volgend seizoen hier, en trouwens al jaren, aanwezig is. Hij speelde 132 in ons eerste elftal: Ulrich Landvreugd! Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en wij zijn verheugd dat één en ander deze week is rondgekomen. De komende weken zullen er aanvullende gesprekken plaatsvinden om verdere invulling te geven aan de staf en begeleiding.

Beste AFC-ers,
Wij prijzen ons gelukkig met alweer een paar nieuwe AFC Vriendelijke Bedrijven. Acibadem, Heeren Makelaars en Ebury hebben voor de komende jaren hun vertrouwen gegeven aan onze club. Onze tafelpreses Bob Gehring heeft de bedrijven en hun vertegenwoordigers al geïntroduceerd. Op de valreep is de Kroonenberg Groep van Lesley Bamberger, mede na inspanningen van onze ambassadeur Jack van Gelder, ook toegetreden tot de groep van AFC Vriendelijke Bedrijven. Mooi om u dat op ons Jaardiner te kunnen melden. Financiële ondersteuning van AFC is niet alleen belangrijk als signaal maar minstens zo belangrijk om onze plannen uit te voeren. Het succes van onze club is het evenwicht tussen -en de combinatie van enthousiaste vrijwilligers, professionele ondersteuning en financiële armslag. Daar zie je alle geledingen van AFC terug.

Als wij het afgelopen jaar een klein beetje terugkijken is er toch wel iets bereikt. Drie punten in mindering werd er een. De licentie eis ten aanzien van spelerscontracten werd grotendeels gecompenseerd met de kwaliteit van de jeugdopleiding. De korrels werden verbannen uit Amsterdam. Verder een jaar van sportief plezier en een versteviging van onderlinge banden en nieuwe clubvriendschappen . Voor een gemiddeld jaar lang niet gek.

Op je verjaardag kijk je ook een beetje vooruit. Over precies twee jaar bestaat AFC 125 jaar. Een kapitaal jubileum. Ons sportpark en clubhuis zijn dan klaar.  Wat zou het mooi zijn om ons jubileum daar in ons nieuwe clubhuis met elkaar te vieren. Wij, die hier nu zijn en nog een heleboel clubgenoten daarbij. Dat spreken wij hier af. Allemaal blijven ademhalen, positief naar elkaar en naar de club en je zult zien dat het dan gaat lukken.
Ik reken er op!

Namens het bestuur wens ik jullie allen een prachtig vervolg van dit jaar, veel plezier en sportief succes!
Met jullie allen ziet het bestuur onze toekomst vol vertrouwen tegemoet!
AW

Het Jaardiner is tot stand gekomen met medewerking van Bob Gehring, Bob Duis, Ronald Koster, Henny Kottmann, Paul Gehring Lijsten, Remco Post, EP Knupfer, Patrick Reddering en  Max Flam