AFC – Ridderlunch

De jaarlijkse lunch voor de AFC-Ridders zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 7 april a.s.  aanvang 12.00 uur.  

Reserveer dus deze middag reeds in uw agenda.

Onze Ridders zullen individueel nog een uitnodiging ontvangen.