AFC Ridderlunch opnieuw een bijzonder leuke bijeenkomst

Opnieuw was de jaarlijkse ridderlunch van AFC weer een succes. Zoals clubvoorzitter Ad Westerhof en tafelpreses Max de Bruin het beiden enthousiast aan de 55 aanwezigen lieten weten: “ Onze Ridderlunch behoort tot één van de meest populaire ledenbijeenkomsten van onze vereniging”. Waarmee zij in feite een spontane bevestiging gaven dat op dinsdag 7 april j.l duidelijk vrolijk rond de eettafels galmde. Blij lachende gezichten en lekker gezellig met elkaar etende AFC-ers “op enige leeftijd”. Een aantal levensjaren, dat in feite niet anders kan. Omdat je altijd op zn minst zestig jaar bij je geboortedatum moet optellen. Velen ook voorzien van opmerkelijk veel historische kennis van onze 120-jarige voetbalclub. Getuige hun zinvolle aanvullend geroepen opmerkingen, vanachter de eetborden vandaan. Naar aanleiding van de vaak bijzonder boeiende dankwoorden van de zes nieuwe AFC-Ridders: Ron van Doesberg, Henk Gamelkoorn, Fred Laarhoven, Rein Minor, Ruud van Ommeren en Charles Wiggemansen.

Voorzitter Ad Westerhof, gezien zijn nog jongere leeftijd, zelf nog niet toe aan 50 jaar lidmaatschap, stak zijn blijdschap over de zo bijzondere bijeenkomst niet onder stoelen of banken en in dit geval ook onder tafels. Hij greep zijn toespraak gretig aan om de  aanwezige “halve eeuwers” duidelijk en gedetailleerd op de hoogte te brengen van de gang van zaken van AFC’s naaste toekomst. Vooraf gegaan door zijn situatieschets van het eerste elftal van onze club. Die er goed uitziet. “Sinds de komst van Stanley Menzo is ons “vlaggenschip” anders gaan voetballen”. Zo verwoordde hij het. Natuurlijk liet Westerhof het KNVB-plan om een 2e divisie in te stellen, waarin semibetaalde voetballers gaan spelen, niet ongemeld. Met alle vervelende gevolgen van dien. “AFC is daar niet blij mee”, vertelde hij. Hierover vindt regelmatig een goed overleg plaats met de oude clubs in het amateurvoetbal. “Over de “interne verhuizing” van AFC’s speelvelden en het clubhuis (de helft groter dan nu) aan de De Boelelaan is ook intensief en bevredigend overleg aan de gang met de gemeente Amsterdam”, aldus Ad Westerhof. Elders in deze uitgave van de AFC-Schakel en eveneens op de website  valt over deze uiterst belangrijke onderwerpen meer te lezen. Wat vast staat is, dat zeker over vijf jaar de Ridderlunch in dit nieuwe clubgebouw plaats gaat vinden.

 

Terug naar de  oude Ridders, die terecht even in het zonnetje werden gezet. Zoals Wil Brommelcamp (93 jaar "jong”). Ton Balk (88) bood iedereen aan de tafels een drankje aan. Wil Brommelcamp liefst 81 jaar lid van AFC. Ton Balk, ook een AFC-ridder van zeer hoge leeftijd. De  zes kersverse AFC-Ridders hadden elk hun eigen vaak leuk dankwoord.  Gelukkig niet altijd heel serieus, ook met grappen en grollen. Steeds bleek weer hoe dankbaar zij alles zes waren.

Veel lof voor het viertal, dat al jaren de Ridderlunch voorbereidt en ook verder organiseert.  Grote complimenten voor tafelpreses Max de Bruin, natuurlijk ook voor Johan de Bie, Hans Honsdrecht en Hans de Wijs., de andere zo actieve leden van AFC’s Ridderploegcomité.

Hans de Bie.

Achterste rij v.l.n.r.: Charles Wiggemansen – Fred Laarhoven – Ruud van Ommeren
Voorste rij v.l.n.r.: Rein Minor – Ron van Doesburg – Henk Gamelkoorn