AFC Ridder Lunch

De jaarlijkse lunch voor AFC Ridders zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 17 april in het clubhuis van AFC.

AFC’ers die van mening zijn dat zij 50 jaar onafgebroken lid zijn van onze vereniging en nog nooit een uitnodiging hebben ontvangen kunnen zich melden bij Edwin Geluk (edwingeluk252@gmail.com)