AFC gaat vertrouwenspersoon aanstellen

"Voetballen moet je kunnen beoefenen en beleven binnen een plezierige en sociaal veilige omgeving".
Het Bestuur van AFC neemt dit zeer serieus en neemt actief stelling tegen:

·        Discriminatie op basis van afkomst, huidskleur, religie of geslacht. Ook seksuele intimidatie valt hier onder.
·        Agressie en geweld, binnen of buiten de lijnen, door spelers, begeleiders, ouders en of toeschouwers.
·        Pesten of mobbing (structureel pesten)

Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon of personen wordt het vertrouwelijk melden van grensoverschrijdend gedrag laagdrempelig gemaakt.
Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen of voorvallen waarvan je bang bent dat er niet serieus of adequaat op geregeerd gaat worden.
Alle AFC-leden, vrijwilligers, ouders en bezoekers kunnen de vertrouwenspersoon rechtstreeks en zonder bemoeienis van anderen benaderen.

Op dit moment is het AFC Bestuur in gesprek met een aantal kandidaten en buigt zich over een passende structuur en borging.
Aan het einde van de zomervakantie zullen wij u via een persoonlijke mail aan alle leden, via de website maar ook in ouderavonden, leidersbijeenkomsten, verder informeren.

Veilig kunnen praten over zaken, die persoonlijke veiligheid betreffen is een van de hoogste doelen van het AFC Bestuur.
Met de invulling van een vertrouwenspersoon persoon zetten wij een belangrijke stap vooruit, om dit duurzaam binnen onze vereniging te borgen.

Namens het AFC Bestuur,
Ad Westerhof, Voorzitter
Ernst-Pieter, Knupfer, Secretaris
Hans Veldkamp, Commissaris Jeugd