AFC en tradities

Wat is de betekenis en waarde van een traditie?

Het woord traditie komt uit het Latijn en heet daar Trádere. Het overbrengen van het ene geslacht naar het andere, het doorgeven van oude en nieuwe gewoontes aan de volgende generatie.

Het doel van tradities is het waarborgen van de maatschappelijke stabiliteit, dus in de huidige wereld waarin we leven enorm belangrijk.

Ook elke sportvereniging heeft te maken met tradities…..de ene vereniging wat meer dan de andere.

AFC, de vereniging waar ik nu werkzaam ben, is een vereniging met vele waardevolle tradities. Ook hier helpen de tradities de balans binnen de vereniging in evenwicht te houden. AFC is een van de oudste voetbalverenigingen van Nederland en opgericht in 1895. Een van de mogelijke gevolgen van het koesteren van de tradities is dat AFC een zeer succesvolle voetbalvereniging  in de regio Amsterdam is. Diverse mooie Amsterdamse clubs als bv Blauw Wit, DWS, Volewijckers zijn of opgeheven of hebben nauwelijks nog bestaansrecht terwijl AFC met bijna 2000 leden floreert als nooit te voren.

Er is een enorme wachtlijst en er moeten jaarlijks honderden aspirant-leden teleurgesteld worden omdat er geen ruimte is voor zoveel nieuwe leden. En dan is er bij AFC zelfs nog geen damesvoetbal.

AFC is voor de gemeente Amsterdam van cruciaal maatschappelijk belang en zal daar politiek op in moeten spelen m.b.t. de aanleg van een nieuwe ruimere accommodatie in de Zuid-as.

Waarmee onderscheidt deze succesvolle bloeiende amateurvereniging zich dan t.o.v. de vele andere verenigingen?

“De kantine heet het clubhuis!”…..nee heeft weinig met traditie te maken. Het gaat veel meer om het gevoel, de smaak, het respect, de wijze van omgaan met elkaar, de uitstraling, deel uit willen maken van een unieke vereniging.

Deze ontastbare zaken worden tastbaar gemaakt door o.a. een jaarlijks terugkerend heren en dames Jaardiner, de Silver Spoon, de Zilveren Ploeg, de Ridderlunch, de dresscode, de kienavond, de mosselavonden, het traditionele Kerstdiner voor alle C junioren zaterdag en zondag, het Borchlandspektakel, de succesvolle voetbalschool, het gelukkig Nieuwjaartoernooi enz enz. Daarnaast beschikt de vereniging over een unieke up to date website die dagelijks door webmaster Hans Elias…ook een uitstekende cultuurbewaker, bijgehouden wordt.

Het markante traditionele mooie rode shirt met de zwarte V van victorie zal tot in de lengte van jaren het gezicht van de club blijven bepalen. En zoals het een vereniging als AFC kenmerkt tot op heden zonder shirtreclame.

Om deze tradities te waarborgen zijn er binnen AFC naast de bewakers van dit kostbare goed ook de  uithangborden waarvan AFC er vele heeft. Vele ex eerste elftalspelers, sommige reeds op een respectabele leeftijd, maar ook vele nog “jonge” ex-spelers zijn erg actief met het overleveren, doorgeven  en bewaken van de AFC tradities.

De uithangborden komen regelmatig langs zoals Jack van Gelder, Tom Egbers en vele ex-profs die aan AFC verbonden zijn…..maar één van de mooiste voorbeelden van het doorgeven van tradities is toch wel de familie Gehring. Alle drie AFC’ers in hart en nieren en super bewakers van het AFC erfgoed op korte en lange termijn. Vanuit de wat oudere garde zijn de ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel, Marcel Koster en Edwin Geluk enkele van de aansprekende namen als cultuurbewakers. Maar ook vele anderen behoren hierbij.

Naast de maatschappelijke waarde vertegenwoordigt AFC uiteraard ook een sportieve waarde, zowel recreatief als prestatief.

Meer dan 100 teams zijn door de week en in het weekend actief om te ontspannen en/of te presteren.

Het niveau van de jeugdopleiding is uniek in Nederland. De eerste en tweede teams zowel op zaterdag en zondag presteren naar behoren.

Natuurlijk zijn er ook bij AFC zaken die beter kunnen, maar ik durf met een gerust hart te stellen dat AFC een uniek product is met een uniek concept dat met een gerust hart op kan gaan voor het volgende jubileum.

Willem Leushuis (trainer/coach AFC 1)

Bron: amateurvoetbalopzondag.nl