AFC clubhuis winnaar categorie Energie/Gebouwen Zuidas Duurzaamheidsprijs 2022

Zuidas Duurzaamheidsprijs uitgereikt op Floriade Expo
De Zuidas Duurzaamheidsprijs is een initiatief van Gemeente Amsterdam Zuidas, de Green Business Club Zuidas en Hello Zuidas en werd dit jaar voor het eerst uitgereikt aan projecten die op inspirerende wijze bijdragen aan een duurzame Zuidas. De prijs maakt daarbij onderscheid tussen vijf verschillende categorieën; mobiliteit, water & groen, afval & circulariteit, maatschappij en gebouwen. Een vakkundige jury bestaande uit Prof. dr. Jacqueline Cramer, Margreet van Gastel, Yvette Watson, Chahat Gawdi en Ruth Jansen beoordeelde de inzendingen. Naast AFC vielen ook Amaze Mobility, De Gerrit Rietveld Academie, Oscar Circulair en RAI Amsterdam in de prijzen.

De winnaars & jurywoorden
Categorie Energie / Gebouwen:
Amsterdamsche Football Club – Toekomstbestendig Clubhuis
Ontwerp: Paul de Ruiter Architects
Andere inzenders in deze categorie waren: WTC Amsterdam, Valley, Pan Cakes Amsterdam, Green Team OK VUmc, Hotel nhow Amsterdam RAI, Duurzame noodstroomvoorziening VU, Lijon Power BV,

Jury rapport: In deze categorie was de diversiteit aan fenomenale projecten groot. Het was moeilijk om de projecten met elkaar te vergelijken. Uiteindelijk heeft de jury gekozen voor het project dat het meeste impact kan hebben op de gemeenschap op de Zuidas. Dit project heeft ons verrast door de heldere aanpak van alle maatregelen die er genomen zijn om CO2 te reduceren en de circulariteit te verhogen. Er is goed ingespeeld op klimaatadaptatie en dit gaan ze nu verder profileren naar alle bezoekers en gebruikers van diverse leeftijdscategorieën. Het project inspireert daarmee een breed publiek over hoe goed duurzaamheid ook in de sportwereld toegepast’.


De prijs werd als vertegenwoordiging van het bestuur in ontvangst genomen door de Ereleden Hans Elias, Mediacommissie en Ger van Caspel, oud-bestuurslid uithanden van jurylid Yvette Watson.
Alle foto's zijn van Ritchie Damwijk

Categorie Mobiliteit / Logistiek: 
Amaze Mobility – Deelmobiliteit zakelijke markt

Categorie Water & Groen / Openbare ruimte:
Gerrit Rietveld Academie – The Garden Department

Categorie Afval & Circulariteit:
Oscar Circulair – Circulaire afvalketen

Categorie Maatschappij: 
RAI Amsterdam – Van afval naar sociale waarde!

De prijs voor AFC bestaat uit 2 op elkaar gelegde schildjes, gemaakt uit een boomstam, met opschrift:
Winnaar categorie Energie / Gebouwen
Amsterdamsche Football Club
Toekomstbestendig Clubhuis

En op de andere boomstam de tekst:
Zuidas Duurzaamheidsprijs 2022Dit zijn alle winnaars.