AFC 1 verliest mogelijk drie punten door uitspraak licentiecommissie

Door een uitspraak van de licentiecommissie van de KNVB, die AFC heden schriftelijk heeft ontvangen, dreigt AFC drie punten te verliezen, omdat AFC  heeft aangegeven niet in staat c.q.bereid te zijn om voor 13 januari j.l.  KNVB contracten af te sluiten met minimaal 8 selectiespelers.
De KNVB heeft die contracten verplicht gesteld voor dit seizoen.
Dertien clubs uit de Derde Divisie hangt hetzelfde lot boven het hoofd.
Deze dertien clubs uit de Derde Divisie en AFC gaan gezamenlijk tegen deze beslissing van de licentie-commissie van de KNVB in beroep. De definitieve straf (drie punten aftrek) wordt pas geeffectueerd nadat de beroepscommissie een uitspraak heeft gedaan. Mocht ook dat negatief voor AFC uitpakken dan wordt een gang naar de rechter sterk overwogen, tezamen met de andere gestrafte clubs.
Inmiddels zijn er met de KNVB gesprekken gestart om aan deze onverkwikkelijke situatie een einde te maken.De verwachting is dat hier ergens tussen medio februari en eind maart duidelijkheid over is.

Ad Westerhof, voorzitter AFC.