Aangepaste trainingen senioren

Aangepaste trainingen senioren start na overleg  met aanvoerders en gedegen voorbereiding

Zoals bekend gemaakt op dinsdag jl is de voetbalcompetitie voor amateurs per direct gestopt. Trainen en onderlinge wedstrijden zijn toegestaan voor iedereen tot 18 jaar .
Voor alle amateur voetballers die ouder zijn dan 17 jaar kan er getraind worden in groepjes van 4 personen met in acht name van de 1,5 meter afstand   regel.
Met deze nieuwe onbekende vorm van trainen wil AFC absoluut geen ‘haard’ creëren van nieuwe Corona gevallen.

Het AFC bestuur heeft daarom in samenspraak met de Senioren Commissie besloten om deze trainingen op een juiste manier te gaan voorbereiden en neemt daarvoor de benodigde tijd om dit goed te organiseren.

Dus tot het moment dat AFC alles op een verantwoorde manier heeft georganiseerd wordt er door de recreatieve senioren teams niet getraind. Volg de website de komende weken  voor de praktische gang van zaken .

Vertrouwende op jullie begrip en uithoudingsvermogen!
Met sportieve groet,
Bestuur AFC