Agenda ALV 2024

Hierbij de Agenda voor de Algemene Vergadering op donderdag 27 juni in ons clubhuis.

De Notulen van Algemene Vergadering dd. 6 juli 2023 zijn op te vragen bij de administratie.
Stuur een email aan: algemeenmanager@afc.nl