Laatste ronde voor de contributie

De laatste incasso-ronde van de gespreide betaling van de contributie is geweest en de balans kan worden opgemaakt. Iedereen heeft ruimschoots de kans gekregen om gespreid te betalen of de contributie in één keer te voldoen. De resultaten zien er bemoedigend uit al moet de eind evaluatie met ClubCollect nog plaatsvinden.

Helaas, maar dat is niet nieuw, zijn er leden die nog niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Vanaf 21 januari aanstaande zullen van alle wanbetalers de spelerspassen worden ingehouden en voor de jeugdteams in de onderbouw de leiders op de hoogte worden gesteld en spelers uitgesloten van deelname aan wedstrijden. Leden die op 21 januari a.s. niet hebben betaald krijgen naast de uitsluiting ook een boete van € 50 zoals dat door de Ledenvergadering is bepaald.Mocht je twijfelen of je de (volledige) contributie hebt betaald neem dan contact op met boekhouding@afc.nl  

Neem ook contact op in het geval je helemaal niet bent benaderd door ClubCollect of AFC voor de contributie betaling.

Met vriendelijke groet,
Nick van Ommeren
Penningmeester
nickvanommeren@ziggo.nl