KNVB versoepelt licentie eisen

De KNVB gaat na veel protesten akkoord met een aanpassing van de voetbalpiramide met ingang van volgend seizoen .
Er komt een verlichting van de licentie eisen waarbij het aantal contractspelers wordt geminimaliseerd.
Bovendien is er een compensatie ingevoerd voor het aantal contracten wanneer de club beschikt over een (regionale ) jeugdopleiding, zoals AFC.
Voor de tweede divisie betekent dit dat het eerste jaar 2 contracten verplicht zijn en daarna 4 contracten .
Voor de derde divisie zijn er geen contracten verplicht wanneer de club over een eigen jeugdopleiding  beschikt .
Met de uitslagen van de evaluatie door  de clubs die de komende maanden  wordt gehouden kunnen nog aanpassingen plaats vinden voor het nieuwe seizoen .
Instroom van de jonge bvo teams is gemaximeerd en voorzover er nog bvo 's willen meedoen aan deze competities kan dat pas in het seizoen 18/19.
De clubs uitkomend in de tweede en derde divisie zijn unaniem tegen deelname van bvo's , zo bleek uit een stemming vorige week bij de algemene vergadering van de belangenvereniging .

Maandag doet de beroeps commissie uitspraak over de drie punten in mindering , waartoe AFC in eerste instantie is veroordeeld .